Letošní ročník je už osmý, v pátek 9. a v sobotu 10. září. Akce se konala u příležitosti Dnů evropského dědictví a také k příležitosti 110.výroční první české reálky v Litovli.

Na několika scénách byl připraven pestrý program pro všechny věkové kategorie, vystoupila kapela Kryštof, Jaroslav Uhlíř nebo třeba Michal David.