Nová výstava s názvem Sestra, která právě probíhá v Mánesově sále Vlastivědného muzea Olomouc, návštěvníkům nabízí atraktivní příběh o proměně obrazu Josefa Kesslera, který vymaloval svou sestru Pauline.

Na obrazu bylo uvedeno pouze „Podobizna mladé dívky, autor neznámý, druhá polovina 19. století, silně poškozeno“.

Takto byl označený, když jej v roce 1976 převáželi ze Šternberku do VMO.

„Více jsme nevěděli. Možná překvapí, že tento stav je pro kurátory pracující v muzeu denním chlebem. Návštěva depozitáře obrazů se totiž zásadně liší od prohlídky galerie. Nelze očekávat pouze skvosty v perfektním stavu. Většinou jde o pestrou mozaiku děl různých kvalit v různé kondici. Špatný stav ale někdy může zakrývat něco velmi cenného,“ popsala kurátorka Michaela Čadilová.

Tetinka Bušinka

Zmíněný portrét byl jedním z artefaktů, které zkoumali studenti oboru restaurování a konzervace uměleckých děl Univerzity Pardubice v rámci bakalářských prací. Dostal se do rukou studentky Markéty Svobodové, ta během restaurování díla zjistila zajímavosti o jeho historii.

„Příběh, který se mi v průběhu práce odkrýval, byl neuvěřitelný. Ten pocit není možno přímo popsat, ale cítila jsem se jak v detektivní pohádce,“ řekla studentka. Postupně se podařilo zjistit autora obrazu, dataci a identitu portrétované dívky. Odhalení staré záhady na malířském plátně přineslo nový pohled na příběh malíře Josefa Kesslera a jeho rodiny.

Restaurátoři kontaktovali žijící příbuzné, kteří věděli, že mají v rodině významného malíře. Informace o tom, kdo je na obou obrazech namalován, je ale překvapila.

„Mému tátovi obraz visel od malička doma a pak všude, kam se stěhovali. Dívce na obrazu říkali tetinka Bušinka, protože si mysleli, že je to autorova teta Libuše. Až od restaurátorky jsme se dozvěděli, že je to autorova sestra Pauline, o které jsme v rodokmenu neměli žádné informace,“ řekl jeden z příbuzných Milan Keslar z Brna.

Portrét Boženy Němcové

Autoři proto celé výstavě dali název Sestra. Kromě tohoto portrétu, jehož autorem je malíř Josef Kessler, jsou součástí expozice další díla, mezi nimi rovněž portrét Boženy Němcové od Josefa Vojtěcha Hellicha.

Návštěvníci se také dozví zajímavé informace o tom, jak probíhá restaurování starých děl a jak jim odborníci znovu vracejí původní krásu.

„Každý doufá, že se někde najde poklad. Občas poklady máme před nosem a jen je nevidíme. Někdy se stačí pořádně podívat, co nám doma visí na zdi nebo co máme na půdě. A když se očistí prach nebo odstraní ztmavlý lak, obraz najednou změní tvář. A občas prozradí i něco víc,“ řekla kurátorka Michaela Čadilová.

Výstava ve VMO je přístupná až do konce června.

„Jsem moc rád, že nechá návštěvníky nahlédnout pod pokličku jinak neviditelné sbírkotvorné činnosti muzeí, která směřuje k uchovávání cenného kulturního dědictví naší země. Projekt je o to cennější, že se uskutečnil ve spolupráci s pardubickou univerzitou, konkrétně její uznávanou fakultou restaurování,“ vyzdvihl Jakub Ráliš, ředitel VMO.

Zajímavosti o malíři náboženských a historických obrazů Josefu Kesslerovi

- narodil se 30. ledna 1825 jako syn krejčího
- vyučil se malířství pokojů a pozlacovačství
- v roce 1847 byl zapsán ke studii na Akademii výtvarného umění ve Vídni
- Vídeň už zůstala jeho domovem, otevřel si tam ateliér historických obrazů
- do Loštic se opakovaně vracel i na delší tvůrčí pobyty
- v roce 1887 ještě stačil dokončit oltářní plátno pro kostel svatého Josefa v Paloníně, sousední obci rodných Loštic
- zemřel v nedožitých 63 letech na tuberkulózu v prosinci 1887