Na zastupitelstvu v minulém týdnu představili podobu jednotlivých zastavení. Kameninové reliéfy znázorňující čtrnáct obrazů utrpení Ježíše Krista na jeho poslední cestě zhotoví výtvarník Lubomír Dostál.

„Příští rok bude 670 let od založení města, což bylo impulsem k obnově Křížového vrchu,“ uvedl starosta Tomáš Feranec. Zastavení ozdobí pětihektarový areál parku na Křížovém vrchu, jemuž vévodí pozůstatky kdysi rozlehlého hradu Šternberků z roku 1339.

Radnice již nechala obnovit kapli Panny Marie Bolestné, kterou Lubomír Dostál dokončí v příštím roce. „Představuje náhradu za zbořenou kaplí, která byla postavena společně se zastaveními křížové cesty v roce 1752,“ uvedla tajemnice radnice Barbora Novotná.

Vedení města chce oslovit zájemce, aby projekt obnovy křížové cesty podpořili a na jednotlivá zastavení přispěli. „Cena jednoho reliéfu je patnáct tisíc korun,“ doplnila tajemnice s tím, že firmy nebo soukromé osoby, které by chtěly pomoci, mohou napsat na mesto@morberoun.cz.

Město má rovněž v plánu revitalizaci parku na Křížovém vrchu. Ještě do konce roku se chce obrátit na architekty, aby zpracovali projekt.

„Na jaře bychom se pak s projekty pokusili získat na revitalizaci dotace,“ dodal starosta Feranec.

V parku by měl být obnoven i taneční parket s pódiem a zázemím pro občerstvení, posezení a WC.

„Nově přibude dětské hřiště, travnatá plocha pro míčové hry, zákoutí pro posezení či altánek pro svatební obřady,“ doplnila tajemnice.