Vítěze nejlepších počinů v oblasti památkové péče vybere odborná porota ve čtyřech hlavních kategoriích.

O laureátovi ceny Památky děkují rozhoduje veřejnost v internetovém hlasování. Podpořit příkladnou obnovu kandidátů z Olomouckého kraje mohou zájemci do 13. září.

„Do šestého ročníku soutěže o Cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro letos územní odborná pracoviště NPÚ nominovala 24 pozitivních počinů a objevů z oblasti památkové péče. Zatímco porota vybírá vítěze jednotlivých kategorií, může veřejnost podpořit některý z návrhů na cenu svým hlasem, a to bez ohledu na soutěžní kategorii,“ vyzvala k hlasování mluvčí NPÚ Jana Hartmanová.

Na Cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro byly odborníky z regionálních pracovišť nominovány maximálně dva pozitivní příklady z každého kraje, jež soupeří o ocenění ve čtyřech kategoriích: obnova památky, restaurování; objev, nález roku; prezentace hodnot; záchrana památky.

Průvodce Štefan Blaho provází turisty městem už přes 20 let.
Pan průvodce! S olomouckými památkami seznámí stovky turistů. V osmi jazycích

Respekt a zachování původních prvků

Komplexní obnova Müllerovy vily v Černochově ulici proběhla v letech 2012 až 2018. Památkáři ocenili maximální respekt k autentickému architektonickému řešení stavby a důraz na zachování původních prvků.

Po náročném repasování se podařilo zachovat původní dvojitá dřevěná okna a vstupní dveře.

„Barevný odstín výplní koresponduje s barvou nátěru původních prvků interiéru – zabudovaných skříní, vitrín a vnitřních dveří, jež byly rovněž citlivě renovovány,“ ocenili odborníci z regionálního pracoviště NPÚ, kteří poslali obnovu vily do prestižní soutěže.

Současný vlastník rodinného domu Vladimíra Müllera si ve spolupráci s odborníky vyhrál také s rekonstrukcí koupelny, kde původní bezesparé bělninové obklady a dlažby nechal restaurovat, stejně jako původní sanitární vybavení. Poškozené kusy nechal nahradit kopiemi nebo identickými dobovými výrobky.

„V interiérech investor obnovil vápenné omítky, instaloval litinové radiátory a podle doložených vzorů doplnil osvětlovací tělesa. Restaurováním prošly všechny původní dřevěné prvky obytných místností – schodiště i palubkové a parketové podlahy,“ chválili odborníci.

Problematické nepůvodní doplňky jako garáž, vstupní zábradlí či dřevěná pergola na terase druhého patra šly pryč ještě před samotnou obnovou fasád. Pro dosažení autentického vzhledu se podle investora druhotná úprava fasády břízolitovou omítkou skryla bez zateplení pod novou jádrovou, škrábanou omítku se slídou.

„Složení nové vrstvy bylo stanoveno na základě analýz dochovaných omítkových směsí z jiných chráněných objektů moderní architektury v Olomouci. Podle návrhu architekta Michala Sborwitze byla obnovena i zahrada, jejíž oplocení vzniklo jako kopie původního a tvoří jej betonová podezdívka, betonové sloupky a výplně polí dřevěným laťkovým plotem. Podařilo se tak citlivě obnovit památku moderní architektury, která si nadále zachovává výrazně autentickou podobu z doby svého vzniku,“ uvedl NPÚ.

"Sedm let rekonstrukce je smutná zpráva o dnešku," říká majitel unikátní vily, jejíž obnova je navržena na cenu.
Rozhovor s Davidem Vodou čtěte ve středečním tištěném Olomouckém deníku i s přílohou Týdeník Olomoucko.

Hrad Bouzov
Německý řád boj o Bouzov nevzdává, obrátil se na Ústavní soud

Znečištění, poškození, přemalby

Restaurování slavnostního sálu ZŠ Komenium, bohaté neorenesanční výmalby, proběhlo v letech 2016 až 2018 a navrátilo sálu jeho reprezentativní podobu.

Před restaurováním byly malby značně znečištěné a poškozené, místy byly překryty až třemi různými přemalbami. V havarijním stavu byla především stropní římsa, v níž byly patrné výrazné trhliny způsobené sesedáním dřevěného stropu. Hrozil pád velkých kusů omítkových vrstev i s malbou. Další defekty vznikly následkem požáru v 2. polovině 20. století.

Tým restaurátorů v čele s akademickým malířem Radomírem Surmou se nejprve pustil do poškozeného stropu, v následujících dvou letech pokračoval restaurováním výmalby stěn a malovaného dřevěného balkonu.

„Restaurátoři očistili a zpevnili původní omítky s malířskou výzdobou, provedli tmelení defektů, doplnění chybějících kusů štukové výzdoby, bronzování a retuše poškozené či chybějící výmalby. Větší rekonstrukční práce si vyžádaly pouze soklové části stěn, kde byly stěny poškozeny novodobým olištováním. Restaurátoři jej nahradili rekonstrukcí původního dřevěného soklu, přičemž v tvarosloví soklových kazet vycházeli z dochovaných partií. Výslednou podobu sálu dotvářejí renovované původní dubové vlýskové parkety, litinové historizující topení či zrestaurovaný osmiramenný odlévaný lustr,“ popisoval NPÚ.

Podpořit vydařenou obnovu obou historicky cenných objektů z Olomouckého kraje mohou zájemci o hlasování na webu Národního památkového ústavu, kde jsou k dispozici informace o tom, co se v loňském roce povedlo objevit, zachránit, obnovit nebo prezentovat a kdo se o to zasloužil.

„Vybrat lze pouze jednoho z 24 nominovaných,“ připomněla mluvčí NPÚ Jana Hartmanová.

Vítěz kategorie Památky děkují bude vyhlášen spolu s ostatními výherci na slavnostním předávání cen 2. října na zámku Lemberk.

Renovace kašny Tritonů na náměstí Republiky v Olomouci rukou restaurátora Jiřího Fingra.
Kašna Tritonů je v péči restaurátorů, vylovili z ní i pár kbelíků kočičích hlav

Müllerova vila

Rodinný dům Vladimíra Müllera v Olomouci po obnově.Zdroj: NPÚ

Vila někdejšího ředitele Pozemkového úřadu Vladimíra Müllera byla postavena v roce 1927 podle projektu olomouckého rodáka Paula Engelmanna, významného představitele modernistické architektury. Podle odborníků vila představuje pozoruhodnou syntézu vnějšího úsporného kubického objemu a členitě utvářeného vnitřního prostoru s efektem silného intimního účinku. Celek se podle NPÚ díky kontinuální řadě majitelů spřízněných s původním stavebníkem podařilo uchovat v takřka nedotčené podobě. Nežádoucími změnami byly přístavba garáže, pergoly a nová břízolitová omítka.

Na cenu NPÚ v kategorii obnova památky, restaurování byli navrženi:

David Voda (vlastník, investor), Michal Sborwitz (projektant) a Šárka Huser Hynková (bývalá majitelka, vnučka stavebníka)

ZŠ Komenium

Sál ZŠ Komenium v Olomouci po rekonstrukciZdroj: NPÚ

Základní škola Komenium v Olomouci byla postavena v letech 1873 až 1875. Iluzivní a figurální výmalbou ve stylu neorenesančního dekorativismu byl slavnostní sál vyzdoben v roce 1892. Celoplošná malířská výzdoba, provedená klihovými a temperovými barvami v kombinaci s olejovou malbou jako imitací mramoru na pilastrech, znázorňuje mnoho alegorických scén, mytologických výjevů a postav zasazených do ornamentálních rámů a doplněných dekorativními motivy. Sál zdobí také přes sto erbů různých měst tehdejšího Rakouska-Uherska.

Na cenu NPÚ v kategorii záchrana památky bylo navrženo: Statutární město Olomouc, zastoupené odborem školství (vlastník, investor), a Radomír Surma (restaurátor)