„Opraveno bylo vypadané kamenivo, narušené spáry a poškozené části soklu, vyspraveno bylo také schodiště a proběhly i další stavební práce drobnějšího charakteru,“ popisovala práce mluvčí šternberské radnice Irena Černocká.

Na místě, kde dnes stojí populární altánek, byl již v roce 1913, přesně 22.října, zpřístupněn jeho předchůdce. Pavilonek nechal před 105 lety postavit kníže Johan II. z Liechtensteina, který také významně finančně přispěl na jeho vybudování.

"V kronice z roku 1929 je uvedeno, že na stavbu vyhlídkového pavilónu "Fürst Liechtensteinwarte" na vyhlídce "Am Küpple" nad hájovnou u opavské silnice přispěl také místní kaplan P. Mayer a další "milovníci přírody"," informovala mluvčí.