Město však zatím nemá vlastní kompostárnu ani vhodné pozemky, kde by bylo možné ji provozovat. Letošní rok je podle provozního náměstka Technických služeb města Olomouce Jiřího Fryce výjimečný po stránce četnosti sečení travnatých ploch ve městě i množství trávy.

Nejhorším obdobím byl duben a květen. „Do konce května jsme ze zelených ploch na území města svezli třikrát více zelené hmoty než je v tuto dobu obvyklé. Tráva letos rostla mimořádně intenzívně, takže nám nezbylo než požádat město o navýšení rozpočtu o další dva miliony korun, abychom mohli pokrýt skutečné náklady,“ sdělil Fryc.

Sečení, odvoz a uložení trávy přijde na více než 16 milionů korun. Město totiž stále nemá k dispozici vlastní kompostárnu. Z původního návrhu vybudovat ji v nedalekém Grygově nakonec úplně sešlo.

„Od záměru jsme upustili, protože s ním obec Grygov nesouhlasila. V této chvíli nemáme jinou lokalitu, kde by bylo možné kompostárnu na rostlinné zbytky vybudovat. Právě výběr vhodných pozemků považuji za největší problém, protože občané ji sice vítají, ale žít v její blízkosti odmítají. Zatím se mohou zbytků zeleně zbavit ve sběrných dvorech nebo při sběrových sobotách,“ uvedl vedoucí odboru životního prostředí olomouckého magistrátu Petr Loyka.

Město stále využívá soukromou kompostárnu v Kralicích na Prostějovsku. „Blíže k Olomouci žádná vhodná nefunguje. Náklady se snažíme snižovat alespoň používáním mulčovacích strojů. Jeden už máme, do budoucna počítáme s nákupem dalších. Není však možné je použít hned při první jarní seči, protože zpracovávaná tráva nesmí být příliš vysoká,“ dodal Fryc.

Mulčováním se snaží ušetřit peníze za svoz a ukládání trávy také v Těšeticích na Olomoucku. Obec už nakoupila pro svou potřebu kompostéry, vybavila jimi také místní školní jídelnu.

„Zbývající travnaté plochy udržujeme pomocí mulčovacích strojů a speciálních sekaček. Větve štěpkujeme a také využíváme jako mulč. Místo zřizování vlastní kompostárny nyní vyjednáváme se zemědělským družstvem v Senici na Hané. Pokud to dobře dopadne, měl by jejich skládku zeleně využívat celý mikroregion Kosířsko,“ uvedla těšetická starostka Hana Rozsypalová (nez.).

Problémy s ukládáním posečené trávy řeší také většina obcí z mikroregionu Království. Nejdále jsou zřejmě ve Velkém Týnci, kde v červenci nakoupili dva speciální velkoobjemové kontejnery.

„Týden je mohou využívat obyvatelé Týnce, další týden je převážíme do místních částí Sedlisko a Čechovice. Lidé tam mohou biologicky rozložitelný odpad ukládat kdykoliv potřebují. Zatím tento systém funguje tak dobře, že chceme co nejdříve přikoupit další kontejnery. Občané do nich ukládají opravdu jen to, co tam patří. Málokdo dnes chová domácí zvířectvo, které by veškerou trávu ze zahrad spotřebovalo,“ řekl starosta Petr Hanuška (nez.).

Pro odvoz a ukládání zbytkové zeleně týnečtí využívají služeb soukromé firmy.

„Pochopitelně se tím zvýší celkové náklady na odvoz a likvidaci všech odpadů v obci. Nezbyde nám než tuto částku promítnout do platby za komunální odpad všem občanům. Hlavní však je, že máme systém, který funguje, a místní jsou s ním spokojeni. Nevím o žádné další vesnici z našeho mikroregionu, kde by lidé měli kontejnery na biologicky rozložitelný odpad nepřetržitě k dispozici. Většinou je to možné jen při sběrových sobotách,“ poznamenal Hanuška.