Ve vsi rozdělené silnicí I/55 na dvě ve špičce neprostupné části to opět vřelo a místní volali po uspíšení příprav obchvatu obce na budoucí D55 Olomouc - Kokory. Ty pokročily.

Ještě v květnu se v Krčmani a Majetíně uskuteční první jednání o výkupech pozemků v trase dálnice.

V dubnu se zástupci Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) ČR sešli se starosty obcí, v jejichž katastrálním území se stavba D55 Olomouc – Kokory nachází, a jednali o připravovaných výkupech.

„V květnu proběhnou vstupní informativní schůzky se samotnými vlastníky pozemků,“ sdělila mluvčí (ŘSD) Nina Ledvinová.

Až osminásobek obvyklé ceny

Na samotné výkupy dojde po zaměření pozemků geodetem, jejich geometrické oddělení a promítnutí změny do katastru nemovitostí.

Na každý pozemek se musí zpracovat samostatný znalecký posudek a nakonec vyhotovit smlouva.

„Náš odhad je, že výkupy proběhnou za tři až pět měsíců,“ uvedla Ledvinová.

Podmínky jsou dané právními předpisy, takže licitovat o ceně nebude možné. Vlastníci orné půdy si mohou přijít až na osminásobek ceny v místě a čase obvyklé.

„U ostatních druhů pozemků je koeficient 1,15 ceny,“ informovala mluvčí ŘSD s tím, že pokud by vlastník pozemku odmítl prodat, muselo by dojít k vyvlastnění a tím pádem by přišel o nárok na bonus.

Vylepšení obecního rozpočtu

Starostové Krčmaně a Majetína ocenili, že přípravy netrpělivě vyhlížené stavby postoupily kupředu. Problémy s výkupy neočekávají. Vlastníci by se podle nich neměli bránit prodeji.

"Ze strany vlastníků obstrukce neočekávám. Pokud by nějaké komplikace nastaly, obec bude nápomocna tomu, aby se nic zbytečně nezdržovalo,“ ujišťoval Zdeněk Jančo, starosta Krčmaně, kde předloni podepisovali petici za uspíšení obchvatu.

Jedním z největších vlastníků půdy v naplánované trase je obec Krčmaň. Její pozemky směrem ke Strejčkovu lomu mají výměru několik hektarů. Při odhadní ceně kolem 10 korun za metr čtvereční by výkupy mohlo obohatit obecní rozpočet.

„Obec nějakou korunu utrží, ale každá část pozemku má jinou odhadní cenu. Uvidíme, jak to dopadne,“ reagoval Jančo.

Majetín: Problémy neočekávám

Vzdor vlastníků se nečeká ani na katastru Majetína, a to přesto, že část obce vyhlížená dopravní stavba zatíží.

„Na našem katastru má vyrůst odpočívka, která má být šest metrů vyvýšena nad terénem, takže hluk slyšet bude,“ vysvětlovala starostka Majetína Miroslava Zavadilová.

„Stavba je ve veřejném zájmu a pokud někdo odmítne prodat, může dojít na vyvlastnění a dotyčný pak může zapomenout na osminásobek. Problémy s výkupy však neočekávám,“ uzavřela.

D55 úsek Olomouc – Kokory
Stav přípravy
V rámci přípravy stavby bylo vydáno územní rozhodnutí, které dne 23. 1. 2016 nabylo právní moci. Proběhlo zpracování podkladů pro zajištění stanovisek Ministerstva životního prostředí dle novely EIA. Stanoviska byla zajištěna. V rámci další přípravy stavby byl dokončen podrobný geotechnický průzkum a koncept dokumentace pro stavební povolení. Vypracovány záborové elaboráty a geometrické plány, které přesně určí hranice a výměry pozemků pro výkupy a konkrétní vlastníky.
Zahájení stavby je plánováno na rok 2021. První auta by se měla projet po novém dálničním úseku v roce 2024.

V číslech:
Délka trasy: 7,6 kilometru
Mosty: přímo na dálnici 6, nad dálnicí 1 a plánován je 1 ekodukt
Mimoúrovňové křižovatky: 1
Odpočívky: 2
Předpokládaná cena stavby: 2,5 miliardy korun

Zatím zprovozněno:
V roce 2002 zprovozněn 1,2 kilometru dlouhý úsek u Olomouce s mimoúrovňovou křižovatkou s dálnicí D35. Pro svou malou délku zatím není označen jako dálnice.

Zdroj: ŘSD