Čtyřproudovka by se měla začít stavět v roce 2019 a první auta by v úseku Olomouc-Kokory mohla jezdit o tři roky později.

„Jsem hrozně rád, že v roce 2019 bude zahájena výstavba silnice, která je důležitá nejen pro Krčmaň, ale i pro Kokory a sousední obce. Obyvatelé Krčmaně jsou roky vystaveni obrovské zátěži, trpí prašností a hlukem, silnici musejí přecházet několikrát denně, což při současném provozu není vůbec snadné," uvedl starosta Krčmaně Zdeněk Jančo.

Zástupci ŘSD a ministerstva dopravy místní ujistili, že čtyřproudovka Olomouc-Kokory s obchvatem Krčmaně je prioritou.

Zveřejnili, že v prosinci loňského roku bylo Magistrátem města Olomouce vydáno stavební povolení s tím, že v roce 2019 je podle nich reálné zahájení stavby.

„Její uvedení do provozu je plánováno na rok 2023," sdělili před zaplněným sálem s tím, že na přípravné práce je jen pro letošní a příští rok vyčleněno 14 milionů korun a pro rok 2018, kdy by mělo být vydáno stavební povolení, pak 40 milionů.

Lidé v sále pozorně poslouchali. Obchvatu v délce 7,5 kilometru s mimoúrovňovou křižovatkou u Velkého Týnce se nemohou dočkat. Hlavně příslibů různých termínů si v minulosti vyslechli dost.

Shromáždění a diskuse v Krčmani na téma dálničního obchvatu obce

Shromáždění a diskuse v Krčmani na téma dálničního obchvatu obce

Čtvrteční shromáždění a diskuse v Krčmani na téma dálničního obchvatu obce. Autor: DENÍK/Jiří Kopáč

Stovky podpisů pod peticí

Výstavbu D 55 Olomouc – Kokory se proto Krčmanští pokoušeli popohnat peticí. Pod apel na resort dopravy, ŘSD a politiky se vloni podepsalo 574 lidí.

„Už aby to bylo! Bydlíme kousek od cesty a to je hrůza, hlavně kamiony, když nám kousek pod okny dobržďují před radarem," reagoval Karel Kadlčík z Krčmaně.

„Je dobře, že se to posunulo a už je územní rozhodnutí," dodal.

Zástupci ŘSD však poukázali na majetkoprávní vztahy. Pro vydání stavebního povolení musejí být dořešena vlastnická práva k dotčeným parcelám.

Podmínky výkupu se místní dozvěděli, stejně tak o komplikaci, kterou by způsobilo, pokud by někdo prodat dmítl.

„Nedojde-li s vlastníkem k dohodě, nebude-li možná ani výměna, nezbude, než přistoupit k vyvlastnění. To je ovšem limitující záležitost pro celou stavbu, která by se tím mohla zpozdit," upozornili zástupci ŘSD v Krčmani.