Prodejci uhlí a zemního plynu potvrzují, že od lednového zvýšení spotřební daně se zájem lidí o tuhá paliva rozhodně nezmenšil. „Zájem o uhlí je pořád stejný. Spousta lidí na topení plynem a elektřinou nemá peníze. Tím, že bude uhlí pořád dražší, se nevyřeší vůbec nic. Senioři a sociálně slabí budou o to víc topit uhlím a navíc ho střídat s odpadky a plasty,“ míní prodejce uhlí z Olomoucka, který si nepřál uvést jméno.

Také starostové se shodují v tom, že lidé dál topí neekologickými palivy, hlavně odpadky a plasty. A tak se z mnoha komínů zejména na venkově valí černý dusivý kouř. „Do budoucna se to určitě nezlepší, protože jsou to sociálně slabé rodiny. Těm, kteří pálí odpadky, to nemůžeme nijak dokázat a pokutovat je. Jediná možnost, jak se dočkat nápravy, jsou nižší ceny elektřiny a zemního plynu. Určitě by pomohly také dotace na zateplení domů, aby lidé neutratili tolik peněz za topení,“ řekl starosta Bystrovan na Olomoucku Vladimír Bordovský (nez.).

Ministerstvo životního protředí letos připravuje nový zákon o ovzduší. Částečně by mohla situaci zlepšit také vyhláška, podle níž by se už neměla prodávat paliva s vyšším obsahem síry. „Nový zákon by měl zlepšit kontrolní možnosti ze strany obcí, které jsou nyní velmi omezené. Od roku 2014 nebude možné provozovat domovní kotle, které nesplní emisní limity pro malé zdroje znečištění,“ sdělil mluvčí ministerstva životního prostředí Jakub Kašpar.

Domácnosti si mohou od letošního února podávat žádosti o dotaci u Státního fondu životního prostředí na solární přitápění (až 50procentní dotace) a na tepelná čerpadla (až 30procentní dotace).

Ovšem mnozí starostové se na tyto záměry dívají stejně jako na zvýšení spotřební daně na uhlí, které zatím ničemu nepomohlo. „Jenom daň s tím nepohne. V devadesátých letech lidé přešli na plyn a po jeho každoročním zdražení se vracejí k uhlí. Jsme tam, kde jsme byli,“ míní starosta Velkého Týnce Petr Hanuška (NEZ.).

„Lidé si teď často stěžují, ale my jejich neukázněné sousedy pokutovat nemůžeme. Jediným řešením je, aby obrovské monopoly, jako jsou plynárny a elektrárny, snížily ceny,“ dodal Hanuška.