Kromě Slatinic dotace z Evropské unie získala i Náměšť na Hané, střední škola strojírenská v Lutíně a také další obce na Prostějovsku a Šumpersku.

„Požádali jsme o dotaci na víceúčelové centrum, které ve Slatinicích chybělo. Přestavujeme bývalou sokolovnu, kde se pořádají prakticky veškeré akce. Zábavné i sportovní aktivity, také cvičení školy nebo mládeže,“ uvedl starosta obce František Žouželka.

Na zrekonstruování a vybudování multifunkčního centra obec získala 17,5 milionů korun, zbytek zaplatí sama, ze svého rozpočtu. „S pracemi jsme začali v dubnu letošního roku a v dubnu toho příštího roku se bude nové centrum otevírat,“ doplnil starosta Žouželka.

Naopak v Náměšti na Hané, už mají projekt téměř hotový. Čekají jen na peníze, dotace přitom čítá částku 1,4 milionu korun.

„Celková částka projektu na modernizaci počítačové učebny je téměř 1,5 milionu korun, devadesát procent dává Regionální operační program a deset my. Peníze jsou určeny na vybavení počítačové učebny s šestadvaceti počítači či interaktivní tabulí s ozvučením. Třída ve které se děti už učí, se musela také trochu rozšiřovat,“ uvedla starostka Náměště na Hané, Marta Husičková.

„S projektem jsme skončili už 16. ledna a teď chceme napsat závěrečnou zprávu a projekt ukončit. Čekali jsme tak na to, až bude podepsaná smlouva, abychom mohli požádat o proplacení, protože v rámci Regionálního operačního programu jsou stanovené termíny, kdy co musí být hotovo,“ doplnila.

Téměř patnáct milionů korun pak v našem regionu získala i Sigmundova Střední škola strojírenská v Lutíně. „Náš projekt navazuje už na uskutečněné Středisko celoživotního vzdělávání ve strojírenských oborech a zaměřili jsme se na obnovu strojního parku, kdy chceme zhruba třetinu strojního vybavení, které naše škola má, obnovit. Stáří strojů je totiž v průměru asi čtyřicet let,“ uvedl Pavel Michalík, ředitel školy.

Projekt by měl být hotový do července příštího roku a celkové náklady jsou 16 milionů korun. Kromě evropských peněz je deset procent financováno ze státního rozpočtu a Olomouckého kraje. „Ve škole přibude třináct soustruhů, čtyři frézky, čtyři vrtačky a nově také dva CNC stroje frézovací centrum a soustruh,“ doplnil ředitel školy.

Kromě obcí z Olomoucka byli při žádání o evropské peníze úspěšné i další obce z Olomouckého kraje. V úterý 5. května se pak několik jejich zástupců sešlo ve Slatinicích, aby tady spolu s hejtmanem Olomouckého kraje podepsali smlouvy k projektům financovaným z Regionálního operačního programu Střední Morava. Celkem za asi 150 milionů korun.

„Při dnešním slavnostním podpisu jsme podepisovali osm smluv, nicméně celkem už bylo schváleno 436 projektů a tímto podpisem jsme se dostali k číslu 248 podepsaných smluv. Celkový operační program Střední Moravy má kolem 17,7 miliard korun na celé plánovací období, které je od roku 2007 do roku 2013 a schválených 436 smluv představuje částku 8,8 miliardy, která byla přislíbena,“ uvedl hejtman Olomouckého kraje Martin Tesařík. Doplnil pak, že v letošním roce bude proinvestováno více než 4,3 miliardy korun.

Kromě Olomoucka do Slatinic v úterý zavítali také starostové z Prostějovska a Šumperska. Na stavební úpravy místních komunikací získali Kralice na Hané dotaci ve výši 20,4 milionu korun, Čelechovice na Hané zase použijí dotaci ve výši 22,9 milionu korun na projekt Hanácké relax oázy a tamní sokolovny.

V Olšanech u Prostějova má pět milionů z evropských peněz pomoct k vybudování Centra pohybových aktivit TJ Sokol. Největší částku z podepisovaných smluv pak získaly Nezamyslice.

„Projektem chceme vytvořit multifunkční centrum a to spojením rekonstruované budovy sokolovny s nově vybudovanou tělocvičnou. Celková částka je 55 milionů, z toho 48,6 přijde z Evropské unie, zbytek jsou vlastní příjmy. Projekty ale děláme dva, takže u tohoto projektu si budeme muset vzít úvěr,“ upozornil starosta Nezamyslic Jiří Doubrava.

Druhým projektem je rozšíření mateřské školky za 21 milionů a na tuto akci by měl městys dostat 17,5 milionu korun z Regionálního operačního programu. „Představa je taková, že 1. června by měly být zahájeny stavební práce a v příštím roce, na konci června by mělo být centrum hotovo,“ doplnil starosta.

Spolu s králem Tvarůžkem I. a jeho početnou družinou přišel smlouvu podepsat také starosta z Loštic na Šumpersku. Tady totiž chtějí zmodernizovat kulturní dům a Evropská unie jim v tom pomůže částkou 22,6 milionu korun.

„Kulturní dům byl už různými etapami upravován, ale dostali jsme se do stádia, kdy bylo potřeba provést kompletní rekonstrukci. Udělali jsme ji s tím, že ještě přistavujeme knihovnu a to tak, aby kompletně celý areál sloužil kultuře města. V Lošticích je totiž 35 funkčních spolků, z nichž je víc jak polovina v oblasti kultury. Proto chceme pro naše občany a kulturní obec, která je u nás velmi tradiční a rozšířená, dát kulturní dům do pořádku,“ uvedl starosta obce Ctirad Lolek.

Celkový projekt představuje zhruba 24 milionů korun, podíl města je deset procent a na dotaci město získalo 22,6 milionu korun. „V současnosti je polovina stavby za námi, vzali jsme si na to překlenovací úvěr deset milionů a intenzivně se snažíme o to, aby akce byla ukončena v listopadu,“ doplnil Lolek.