Výjimkou z výše uvedeného pravidla jsou jen občanské průkazy lidí narozených před 1. lednem 1936, které mají uvedenou platnost „bez omezení“. Tyto OP budou platit i nadále.

Problémy mohou mít lidé s propadlými průkazy například na České poště při vyzvedávání doporučených zásilek. Kromě toho se majitelé propadlých průkazů dopouštějí přestupku, za který mohou dostat až desetitisícovou pokutu.

Pracovníci České pošty nesmějí vydat penzi lidem bez platného občanského průkazu a důchodcům tak hrozilo, že by od ledna zůstali bez peněz.

„Aby se tak nestalo, inicioval ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas jednání s ministrem vnitra Ivanem Langerem. Výsledkem jednání je dohoda, že Česká pošta bude do března 2008 vyplácet důchody i?na občanské průkazy, jejichž platnost skončila k 31. prosinci 2007,“ uvedl mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Jiří Sezemský.

Výjimka ale platí pouze do konce března 2008. Pokud se důchodce neprokáže platným občanským průkazem ani v?dubnu 2008, pošťák mu důchod nevyplatí a uloží ho v České poště, kde nevyplacené důchody zůstávají tři měsíce.

„Po uplynutí uvedené doby vrátí Česká pošta finanční prostředky na nevyplacené důchody České správě sociálního zabezpečení a o případnou zpětnou výplatu důchodu je pak třeba žádat přímo tam. O?peníze tak klienti v žádném případě nepřijdou,“ ujistil Sezemský.

Jenže i tak se mohou důchodci s neplatným občanským průkazem dostat do potíží, a to například při vybírání doporučených písemností.

„Naši zaměstnanci vědí, že mohou při vydávání důchodů přijímat i neplatné občanky. Tato výjimka se ale vztahuje pouze na vydávání důchodů seniorům, nikoli však při vydávání doporučených dopisů,“ upozornila mluvčí České pošty Dita Václavíková.

Úřednice na poště totiž bez platného občanského průkazu doporučenou zásilku nevydá. „Když budou doma, tam jim doporučený dopis nebo zásilku vydat můžeme, jsou v místě bydliště. Pokud ale adresát nebude doma, tak si ji nebude moci vyzvednout, a to až do doby, kdy bude mít nový doklad. Spousta seniorů ale využívá toho, že si zavolají na poštu a?chtějí náhradní doručení,“ navrhla řešení Václavíková.

Další nepříjemnost čeká na opozdilé důchodce ale i ostatní občany s propadlým občanským průkazem na magistrátu nebo obecním úřadě. Majitel propadlé občanky může dostat i pokutu ve výši až deset tisíc korun.

„Podle zákona o občanských průkazech se přestupku dopustí ten, kdo nepodá žádost do patnácti pracovních dní po skončení platnosti. Pak mu může být uložena sankce až ve výši deset tisíc korun. Nelze ale stanovit předem, jakou pokutu dotyčný dostane, může to být pět set, dvě stě korun nebo napomenutí. Když je někdo v nemocnici, tak mu samozřejmě deset tisíc pokuty nedáme. Lidé tak zatím ještě mají čas,“ uvedla vedoucí oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů olomouckého magistrátu Hana Kovácsová.

Novou občanku ale lidé dostanou nejdříve za měsíc. Urychlit to nejde. „Občanský průkaz nelze urychlit a my to nemůžeme ovlivnit. Děláme měsíční občanské průkazy, ale to jen v případě ztráty nebo odcizení. Ale tento doklad by neměl platit jako cestovní doklad a jeho platnost je jen omezená na měsíc,“ dodala Kovácsová.

PŘEČTĚTE SI DALŠÍ ZPRÁVY Z OLOMOUCKA

Moje OlomouckoSportKulturaPodnikáníČerná kronika