Spousta lidí se v pondělí ráno přesouvala do práce, škol či na důležité schůzky. Venku pršelo a cestující v dešti improvizovali, aby se co nejdříve dostali, kam potřebují. Mají vůbec nárok na nějaké odškodnění za škody, které jim zpoždění způsobilo?

Mluvčí drah Kateřina Šubová sdělila, že ČD ihned po nehodě zveřejnily informaci na svých webových stránkách. O on-line službě zřízené před několika týdny však zatím ví jen málokdo. Dráhy upozornily podle svých slov média krátce po sedmé hodině.

HAVÁRIE VLAKU ZPOZDILA VLAKY + FOTOGALERIE

„Nehoda se stala přibližně v 0:40, v ten okamžik jsme úplně zastavili provoz na obou kolejích do Přerova. Chci zdůraznit, že se jednalo o vlak soukromého dopravce OKD Doprava. Přibližně v 6.40 dali drážní inspektoři povolení k odklízení jednoho vykolejeného vagonu, následně ostatních. Naše dispečerská oddělení připravovala řešení provozu jak v dálkové dopravě, tak i v regionální,“ popisovala Šubová, co následovalo po vykolejení soupravy.

„Novináře jsme informovali krátce po sedmé hodině, dále pak před devátou hodinou,“ uvedla.

ČD ihned po nehodě podle Šubové zveřejnily zprávu na internetu.

„Byl tam popis situace a řešení v dopravě. Veřejnost jsme o zřízení této služby informovali před několika týdny. Cestující mají tedy on-line informace,“ podotkla.

Jenže o službě zatím veřejnost moc neví a zřejmě by ani nad ránem nehledala, zda se něco nestalo a vlak nepojede. Užitečný odkaz cestující naleznou na adrese www.cd.cz/mimoradnosti.

Kdy ČD vrací peníze?

„Když vlak má zpoždění více jak 5 minut, přičemž legislativa ukládá až po 60 minutách. ČD tak činí nad rámec. Například u spojů SC Pendolino při zpoždění nad 60 minut z jakéhokoliv důvodu vracíme částku za povinnou rezervaci,“ uvedla mluvčí ČD Kateřina Šubová.

Jenže, co když cestujícím kvůli zpoždění vlaku uletí letadlo nebo nestihne důležité obchodní jednání? Může uplatňovat na ČD náhradu škody?

„Dle legislativy nelze uplatnit následnou škodu, vyhláška to neošetřuje. V tomto případě (nehoda soukromého nákladního vlaku) by se museli poškození cestující obrátit na viníka nehody, kterým nejsou České dráhy,“ sdělila Kateřina Šubová.

Doplnila, že nepamatuje, že by v Česku proběhl soudní spor mezi cestujícím a ČD kvůli žalobě o náhradu škody zapříčiněné zpožděním vlaku.

Mluvčí Šubová kontrovala, že pohled zvenčí vypadá jednoduše, ale vzhledem k významu trati a obrovské kapacitě cestujících šlo o náročnou situaci:

"Informace o průběhu oprav se stále měnily a aktualizovaly. Odkláněna byla řada dálkových spojů, jen v pendolinu je ve špičce kolem 300 cestujících, v rychlíkových soupravách je v jednom voze mezi 60 – 80 lidí. Jedná se tedy o obrovskou kapacitu cestujících. K tomu musíme přidat všechny regionální spoje. Sehnat takovou kapacitu autobusů není prostě reálné. Proto odklony, z kterých bohužel vzniknou zpoždění,“ vysvětlovala.

Některé vlaky nejely až tři hodiny. Podle Šubové už v pondělí cestující opožděných spojů odevzdávali jízdenky a ČD jim vracely zpět jízdné.