Zájemcům stačí vyplnit žádost a podepsat smlouvu v turistickém informačním centru.

Kryt pak dostanou k dispozici za 300 korun na den. Pořadatelé komerčních akcí za nájem zaplatí tisícikorunu.

Do krytu v Bezručových sadech je možné se podívat v době od poloviny června do konce září. V tuto dobu jsou prostory přístupné jen o sobotách.

Kromě toho se ale na město obracejí další turisté a členové různých spolků a zájmových organizací, kteří si chtějí kryt pronajmout.

„Žádostí přibývá a je potřeba režim výpůjček upravit a dát mu jasnější pravidla,“ vysvětlila náměstkyně primátora Markéta Záleská.

Jen v průběhu loňského roku město kryt zapůjčilo 46 žadatelům, kteří v něm uspořádali koncerty, společenské akce a setkání.

Kvůli nárůstu zájemců už informační centrum připravilo jednotný formulář žádosti a smlouvy na výpůjčku a nájem podzemních prostor.

„Od dubna je bude možné vyplnit žádost přímo na webových stránkách města. My se pak žadatelům ozveme a domluvíme se s nimi na podrobnostech. Pokud si lidé kryt pronajmou za účelem prohlídky, zaplatí 300 korun za den. Pořadatelé komerčních akcí, kde se bude vybírat vstupné, uhradí tisícikorunu,“ upřesnila Jitka Lučanová z olomouckého informačního centra.

Velitelství štábu z 50. let

Kryt civilní obrany byl vybudován v letech 1953 až 1957 jako velitelské stanoviště štábu civilní obrany pro okres Olomouc. Využívat se měl v krizových situacích, kdy hrozilo použití chemických, jaderných nebo biologických zbraní hromadného ničení.

Podzemní prostory zasahují do městských hradeb a skály na které hradby stojí. Kryt má dvě patra a je rozdělený na 39 místností, vejít se do něj mělo až 85 členů štábu civilní obrany. Informační centrum města Olomouce jej má v užívání od roku 2008.