Dvacet let působil v oblasti médií a komisí přesvědčil nejen výsledky svých testů, ale i manažerským přístupem k vedení divadla.

Z deseti uchazečů, kteří se zúčastnili druhého výběrového řízení, navrhla výběrová komise Radě ke zvážení dva kandidáty: bývalého marketingového ředitele vydavatelství, které vydává i Olomoucký deník Josefa Podstatu a současného ředitele divadla v Ústí nad Labem a dlouholetého ředitele Mezinárodního televizního festivalu zlatá Praha, Tomáše Šimerdu. Rada nakonec rozhodla pro Podstatu.

Nový ředitel divadla nahradí Václava Kožušníka v jeho funkci od prvního ledna příštího roku.

„Pan Šimerda je dlouholetý ostřílený divadelník, který nabídl Moravskému divadlu svoji zkušenost a konzervativní vedení této instituce. Josef Podstata, který je dlouholetý ředitel Hanáckých novin a regionálního Deníku nabídl spíše manažerský přístup a svou zkušenost s manažerským řízením. Pohled, který se opírá o ekonomické údaje organizace a také vizi, která sahá až k roku 2020. Navíc uspěl nejlépe z kandidátů i v jazykových, psychologických a ekonomických testech. V jeho jmenování vidíme možnost dát instituci nový směr,“ uvedl předseda výběrové komise a náměstek primátora Jan Holpuch.

„Naším hlavním záměrem je změnit zejména marketingové fungování Moravského Divadla,“ doplnil primátor Martin Novotný. Druhý horký kandidát na post ředitele, kterému Rada města dala košem, se k celému řízení odmítl vyjádřit.

„Nebudu komentovat ani výběrové řízení, ani konečný výsledek. Nechci se k této záležitosti vůbec vyjadřovat a to z pochopitelných důvodů,“ ohradil se Tomáš Šimerda.

Výběrové řízení na pozici ředitele Moravského divadla vypsal Magistrát města Olomouce poté, co se stávající ředitel rozhodl odejít do důchodu s koncem letošního roku. Do prvního řízení se přihlásili čtyři kandidáti, kteří výběrové komisi předložili své koncepce, podrobili se testům a také pohovorům.

„Bohužel komise nakonec konstatovala, že ani jeden z uchazečů nesplňuje, podle jejího názoru, předpoklady na převzetí tak významného úkolu, jakým je řízení MDO, a nedoporučila ani jednoho z nich Radě k posouzení. Naopak doporučila výběrové řízení zrušit a vypsat nové,“ uvedl Holpuch.

Rada města Olomouce proto na konci června vypsala nové výběrové řízení, do kterého se přihlásili Zbyněk Brabec – dramaturg opery Divadla J. K. Tyla, Zdeněk Černín – režisér Městského divadla v Brně, Karel Drgáč – intendant Operního festivalu v Rakousku, Svatopluk Machala – vedoucí expedice, Josef Podstata – dlouholetý ředitel Hanáckých novin a regionálního Deníku, Jitka Spurná – výkonná ředitelka soukromé společnosti, Tomáš Šimerda – ředitel Severočeského divadla v Ústí nad Labem, Jaroslav Šomek – bývalý ředitel Slezského divadla v Opavě, Jiří Vobecký – herec Horáckého divadla v Jihlavě, Jan Žůrek – vedoucí marketingu a obchodního oddělení Moravského divadla.

Jeden z uchazečů byl z výběrového řízení vyloučen pro fatální nedostatky v potřebných materiálech a k testům pokračovalo ostatních devět.

„Po testech a seznámení komise s koncepcemi jednotlivých uchazečů se ukázalo, že úroveň kandidátů je skutečně dramaticky rozdílná. Proto se komise, navzdory původní představě, že by interview probíhalo se všemi zájemci, rozhodla vyeliminovat ty uchazeče, o kterých byli všichni členové komise přesvědčeni, že v žádném případě nemohou zasáhnout do finálního boje o post ředitele. Všech devět členů komise se bez problémů shodlo na třech jménech a zbytek, tedy sedm uchazečů pokračovalo k pohovorům,“ doplnil Holpuch.

Vítězem výběrového řízení se tedy nakonec stal Josef Podstata. Kromě úspěšných výsledků testů a také představy manažerského vedení divadla close zoom_in zaujaly komisi ale i konkrétní body jeho koncepce.

„Jedním ze zajímavých momentů byl jasně definovaný závazek najít divadlu generálního sponzora. Dále nás zaujal jeho záměr pokusit se do financování divadla zapojit Olomoucký kraj a velký důraz kladl i na zlepšení marketingu a s tím související nárůst samofinancova­telnosti divadla v rozumných mezích,“ vyzdvihl Holpuch.

Nový ředitel si po svém nástupu do funkce sestaví vlastní tým lidí, kteří usednou na posty šéfů souborů a do vedoucích funkcí. Koho se lednové změny dotknou, však Podstata zatím neřekl.

„Rád bych, aby k případnému předávání funkcí docházelo postupně. Na své koncepci jsem pracoval asi měsíc a půl a kromě aspektu ekonomického jsem tam zahrnul i aspekt umělecký. Myslím si, že tým lidí, který jsem složil, je schopen řešit všechny situace. Obsahuje jména, se kterými počítám a taková, která budu ještě zvažovat. Mohu ale zmínit jméno, které nehodlám měnit a za kterým stojím, a to je nový šéf baletu pan Robert Balog, který je dlouholetým režisérem a choreografem Moravského divadla,“ prozradil Podstata.

Podstata se narodil v Olomouci a vystudoval zde dvě vysoké školy (lékařskou fakultu a management). Posledních dvacet let se pohyboval v oblastí médií. Založil a vybudoval místní rozhlasovou komerční stanici.

Působil na pozici ředitele bývalých Hanáckých novin, byl předsedou představenstva Moravskoslezského dne. Do konce letošního srpna působil jako ředitel marketingu vydavatelství Vltava-Labe-Press, které vydává i Olomoucký deník.

CO ŘÍKÁTE NA VOLBU A OSOBNOST NOVÉHO ŘEDITELE MORAVSKÉHO DIVADLA?

DISKUTUJTE POD ČLÁNKEM!