Porazil stávajícího děkana Ivo Fréborta a chemika Michala Čajana.

Poté, co nového děkana jmenuje rektor Jaroslav Miller, ujme se čtyřletého mandátu 1.února.