Působení včele společnosti bylo dosud Potužákovou profesí, od nynějška však bude coby starosta zastávat tento post bezplatně.

Jednání o záležitosti přineslo vzrušenou diskusi na jinak poklidném úterním jednání litovelského zastupitelstva. To nakonec svým usnesením starostu ve funkci jednatele podpořilo a zavázalo k tomu i svého delegáta na valné hromadě společnosti.

Nedávno zvolený starosta Potužák, který byl dosud jednatelem Čerlinky, by měl v této funkci působit přinejmenším další čtyři roky.

„O tomto záměru jsem včas informoval i koaliční strany,“ řekl na jednání starosta s tím, že by se rád poté, co ve funkci hlavy města skončí, opět naplno věnoval postu jednatele.

Do té doby by měla rozhodující díl jeho dosavadní práce převzít nynější vedoucí provozu kanalizace Helena Stoupová. Právní zástupkyně společnosti Eva Fryšová na jednání zastupitelstva potvrdila, že takový postup neodporuje zákonu.

Opozice: Obě funkce naráz nejsou vhodné

Zastupitel a bývalý místostarosta města Blahoslav Papajk (ODS), který je zároveň předsedou dozorčí rady společnosti, však pochybuje o tom, zda je vhodné, aby Potužák vykonával obě funkce najednou.

„Tuto záležitost jsme probírali na dozorčí radě. Nebyli jsme všichni přítomní, takže z jednání nevzešel žádný závěr. Někteří starostové ale dali najevo, že se jim tento stav nelíbí,“ tvrdí Papajk.

Opoziční zastupitel navrhuje vypsání výběrového řízení, z něhož by vzešel nový šéf společnosti. Ten by post zastával čtyři roky a starosta by se pak mohl vrátit.

„Vzhledem k tomu, že vodohospodářská společnost teď potřebuje začít vyměňovat vodovody, které jsou přestárlé a bude žádat o důležité dotace, je v této funkci třeba někoho, kdo by se jí denně věnoval. Co když bude pan starosta opět za čtyř roky zvolen? Pak by mohla být společnost po osm let bez kompletního vedení,“ poukázal Papajk.

Potužák: Nebudu rozhodovat, ale kontrolovat

Starosta Potužák naopak nevidí problém v tom, že teď bude ve funkci neplaceného jednatele zastupovat město právě on.

Výkonné rozhodovací pravomoci přejdou na prokuristu, kterým se podle všeho stane dosavadní vedoucí provozu kanalizace společnosti Helena Stoupová.

„Já nyní budu v kontrolní pozici. Zůstávám veden v obchodním rejstříku a budu kontrolovat, jestli je ekonomika společnosti v pořádku. Nebudu ale rozhodovat, protože pravomoci přejdou na prokuristku. Je to běžný postup stejně jako v případě jiných měst, která mají své představitele v orgánech společností a ti za to nepobírají peníze,“ vysvětlil Potužák.

Místostarosta města Jaroslav Skála (SNK – občané a sportovci Litovelska), který bude město zastupovat na valné hromadě, navíc poukázal na fakt, že Papajk byl v minulém volebním období v podobné situaci jako nový starosta Potužák, když byl coby místostarosta jednatelem za město ve společnosti A.S.A.

„Tato společnost přitom funguje bez problémů,“ argumentoval Skála.