Soukup dostavbu a rekonstrukci muzea v Denisově ulici považuje za zásadní. Chce ale také instituci mnohem více otevřít veřejnosti.

„Instituci přebírám v dobrém stavu, což se ne každému novému řediteli poštěstí. S mým předchůdcem, profesorem Pavlem Zatloukalem, jsme v předešlých letech úzce spolupracovali na mnoha projektech, v nichž je třeba pokračovat. Něco se ale změnit musí," uvedl nový šéf Muzea umění Michal Soukup.

„Chtěl bych více komunikovat s veřejností, aby se k nám návštěvníci rádi vraceli. V souvislosti s tím budeme měnit podobu internetových stránek a přizpůsobíme je aktuálním trendům. Rozšíříme i spolupráci se školami, badateli a studenty. Více se zaměříme na program pro rodiny s dětmi a také budeme využívat práci dobrovolníků," nastínil Soukup.

Jedním z hlavních cílů Soukupova vedení bude získat dvě parcely, které jsou potřebné k další rekonstrukci Muzea moderního umění a dostavbě v sousední proluce. Právě to je totiž jednou z podmínek ministerstva kultury, aby se v projektu mohlo pokračovat.

Ředitel Muzea umění Olomouc Michal Soukup

Ředitel Muzea umění Olomouc Michal Soukup. Foto: ČTK/Luděk Peřina

„Tuto věc považuji za naprosto zásadní. Současný stav je totiž dlouhodobě neudržitelný a reálně hrozí, že nebudeme schopni v plné míře plnit některé evropské standardy, především v péči o svěřené sbírky, ale také v oblasti návštěvnického servisu. Kromě toho si myšlenka vybudovat v Olomouci středoevropské badatelské centrum vysloužila mezinárodní uznání, avšak bez odpovídající budovy nelze pořádat prestižní projekty," vysvětlil Michal Soukup.

Pokud se muzeu podaří parcely získat, bude mít dvě možnosti, jak pokračovat ve výstavbě Středoevropského fora Olomouc.

„Jednou z variant je pokračovat v současné koncepci a vycházet ze zveřejněné architektonické studie. Osobně bych se ale přikláněl k tomu, abychom projekt morálně očistili a začali znovu, tedy aktualizovali zadávací podmínky a vypsali architektonickou soutěž. O dalším postupu a budoucnosti projektu však v této chvíli nemohu rozhodnout sám, budeme o tom diskutovat nejen s naším zřizovatelem, ministerstvem kultury, ale také se zástupci místní samosprávy a odborné veřejnosti," doplnil Soukup.

Nová stálá expozice moderního umění

Co se týče výstavní dramaturgie a odborné činnosti, nechce nový ředitel měnit nic. Návštěvníci se tedy i letos mohou těšit na desítku krátkodobých výstav, na kterou byli zvyklí i v předešlých letech.

„Co se týče jejich výběru, budeme jej pečlivě zvažovat, aby celková dramaturgie byla kvalitní a atraktivní. V následujících letech chystáme například velký mezinárodní projekt Madony na lvu, který se bude věnovat exkluzivní a specifické skupině gotických soch, nebo velkou tematickou výstavu Anděl, která představí znázornění tohoto motivu v umění od středověku po současnost," řekl Soukup.

Po mimořádném úspěchu výstavy od Tiziana po Warhola však muzeum přece jen chystá jednu změnu a tou bude nová stálá expozice moderního umění, která by se měla otevřít v listopadu letošního roku.

„Dlouho jsme s tímto krokem váhali, ale mimořádný úspěch naší jubilejní výstavy nás definitivně přesvědčil, že naše sbírky, bez nichž se neobejde téměř žádná důležitá výstava v České republice, jsou dostatečně pestré a bohaté a se stálou expozicí nelze déle otálet," dodal ředitel Michal Soukup.

SOUVISEJÍCÍ: Pavel Zatloukal: Doba je ošklivá, nejen pro SEFO