Olomoučtí radní představili priority rozpočtu města na rok 2019, které 14. prosince předloží zastupitelstvu, jehož členové na svém druhém jednání po říjnových volbách budou rozhodovat o schválení návrhu.

Návrh vyrovnaného rozpočtu počítá s příjmy ve výši 2 miliardy 579 milionů korun, což je zhruba o 127 milionů korun více než v roce 2018.

Co se výdajů týče, ty budou oproti letošnímu roku nižší, suma činí 2 miliardy a 541 milionů korun.

„Pro tento návrh už zvedla ruku většina členů finančního výboru a doporučila jej ke schválení zastupitelstvu,“ řekl olomoucký primátor Miroslav Žbánek (ANO).

On sám z něj však radost nemá.

"Z pohledu města to není dobrý rozpočet, Olomouc si zaslouží daleko větší dotace. S těmi prostředky, které budeme mít k dispozici, nebude jednoduché následující čtyři roky plnit všechny cíle, které jsme si jako nová koalice vytyčili,“ prozradil.

Na investice a velké opravy město vyčlenilo téměř 456 milionů korun.

V plánu je například oprava silnice v ulici Erenburgova za 28,5 milionu korun nebo stavba nadregionální cyklostezky Nedvězí–Bystročice za více než 5 milionů korun.

Obnova parků i nové sirény

„Do plánovaných investičních akcí patří samozřejmě i ty, které pokračují z letošního roku. Například protipovodňová opatření, hasičská zbrojnice ve Chvalkovicích nebo zateplení mateřské školy Nedvědova,“ uvedl Martin Major (ODS).

Investiční náměstek primátora se chce věnovat také preventivním opatřením v oblasti ochrany obyvatel, počítá tak s vybudováním výstražného a informačního systému města v hodnotě 27 milionů korun.

Radním se podařilo navýšit částku na obnovu veřejné zeleně, na jejíž revitalizaci v novém roce poputuje 50 milionů korun.

Obnovy vegetačních prvků ve svých parcích se dočká i olomoucké výstaviště Flora.

Do škol zamíří 33 milionů korun, na podporu využití volného času dětí a mládeže, obnovu kulturních památek, rozvoj cestovního ruchu a sportu nebo do oblasti životního prostředí je vyhrazena suma ve výši 86,5 milionu korun.

Dluh: 1 miliarda 727 milionů

O 138 milionů korun kleslo celkové zadlužení města. Dluh Olomouce momentálně činí 1 miliardu, 726 milionů a 813 tisíc korun.

„V příjmové části rozpočtu bohužel stále doplácíme na státem stanovené rozpočtové určení daní. Olomouc kvůli tomu od roku 2007 přichází ročně o 150 milionů korun,“ doplnil Miroslav Žbánek.

Velký problém při sestavování rozpočtu bylo podle primátora i zákonné navýšení mezd, na které stát nepřispěl.

Od ledna 2019 dojde k nárůstu stupnice platových tarifů o 5 procent, což ve skutečnosti znamená o téměř 15 milionů více pro zaměstnance státní správy a samosprávy.

Kompletní návrh rozpočtu Statutárního města Olomouce si lidé mohou prohlédnout na Úřední desce.