Ze třiadvaceti přítomných senátorů mu svůj hlas dalo čtrnáct z nich, druhý kandidát profesor Ivo Barteček, pak získal hlasů devět.

Dosavadnímu rektorovi olomoucké univerzity Lubomíru Dvořákovi dali v prvním kole hlas dva senátoři, čtvrtý z kandidátů Jaroslav Vomáčka nezískal ani jeden hlas.

„Řada kolegů mi říkala, že to očekávala, já jsem to až tak neočekával,“ řekl po volbě nový rektor univerzity, který má zkušenosti nejen s vedením katedry, ale taky coby proděkan a prorektor pro vědu a výzkum.

Současnému rektorovi, Lubomíru Dvořákovi, uplyne funkční období na konci ledna příštího roku, jeho nástupce pak do funkce nastoupí od února.

Prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc. se narodil v roce 1957 ve Zlíně, je ženatý a má tři děti. Od konce osmdesátých let působí na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého jako vysokoškolský učitel.

Nyní je vedoucím Katedry experimentální fyziky Přírodovědecké fakulty v Olomouci a mimo jiné působí v Centru pro výzkum nanomateriálů. Je také zakladatelem Vědecko-technického parku Univerzity Palackého, řešitel jedenácti projektů s úhrnnou dotací nad 160 milionů korun.

Kandidáti na rektora /zleva/ - Ivo Barteček, Lubomír Dvořák a Miroslav Mašláň