„Chceme nejenom rekonstruovat Prior, ale také do lokality přivést kulturu, pokusit se o rehabilitaci plochy před kostelem svatého Mořice, navrátit sem klid a zapojit místo do života centra města,“ říká Miroslav Pospíšil, architekt rekonstrukce obchodního domu Prior.

Na neoficiálním představení záměru na veletrhu Stavotech na olomouckém výstavišti ve čtvrtek večer ukázal odborné veřejnosti i laikům první vizualizace a návrh architektonického řešení nové podoby budovy i jejího bezprostředního okolí.

Ten počítá se zrušením podloubí na všech stranách objektu. Zamýšlí také rozbít hmotu stavby tím, že se na fasádu použijí různé druhy materiálů. V přízemí počítá s kavárnou a také proměnou prostranství před svatým Mořicem. Měl by se stát příjemným místem klidu a relaxace.

„Přední, dominantní část vypadá dobře. Zadní už mi nepřepadá tak čistá. Kavárna je výborný nápad, stejně jako rehabilitace náměstí u svatého Mořice. Ne vše se mi na něm sice zamlouvá, ale zajímavé to určitě je,“ řekl Filip Rajhel, jeden z návštěvníků prezentace.

Nové dláždění, nasvícení i zeleň

Podle architekta Pospíšila je důležité, aby v projektu nešlo jen o rekonstrukci stavby, ale také o proměnu prostoru před kostelem svatého Mořice, který nyní funguje jako překladiště, skládka odpadků a nelegální parkoviště.

„Samotná rekonstrukce bez úpravy okolních ploch nemá výrazný smysl. Rozhodli jsme se proto ve spolupráci s městem vylepšit prostranství před kostelem tím, že zde změníme systém zásobování. To by pak nemělo do plochy zasahovat, protože bude přímo v domě. Prostor bychom chtěli nasvítit, vydláždit, opatřit mobiliářem a vysadit tam zeleň,“ vysvětlil architekt.

Proměna fasády i střechy

Změny se dočká také fasáda domu a střecha. Dojde ke zrušení podloubí, stávající fasáda se odstraní a nová bude z různých druhů materiálů, aby se opticky rozbila hmota stavby.

„Na fasádu chceme použít sklo, pohledový beton a také zeleň, která by měla růst po ocelové konstrukci. Zároveň se zrušením podloubí dojde také k rekonstrukci ulice 8. května, která by měla posunout tramvajové koleje dále od budovy. Označníky by pak měly být umístěné na fasádě Prioru. Také chceme rozčlenit plochu střechy na více menších ploch jak materiálově, tak i výškově, abychom tak kopírovali původní zástavbu,“ popsal Pospíšil.

Architekt Martin Lubič považuje za jediné sporné téma budoucí podobu tramvajové zastávky.

„Pokud nebude kvalitně vyřešena, tak Olomouc přijde o místo, které má své genius loci a také se může zvednout vlna odporu obyvatel. Ale to je spíše v režii města. Návrh se mi jinak líbí a myslím si, že je v dobrých rukou,“ řekl Lubič.

Kavárna se zahrádkou před Mořicem

V zadní části přízemí plánuje majitel Prioru kavárnu. V teplých měsících bude možné využít prostor před kostelem jako letní zahrádku. Všechna patra budou obsluhovat eskalátory.

Architekt veřejnost nejdříve seznámil s dobovými fotografiemi, které dokumentují, jak plocha vypadala před výstavbou obchodního domu. Místo bylo už dříve využíváno pro komerční účely.

„Vždy zde byla zástavba. Už ve třicátých letech tady stál obchodní dům Ander a syn. Majitel použil při stavbě prosklené plochy výkladů, a tím také funkci zrcadlení okolních objektů. Hmotově dům nepůsobí nijak nevhodně,“ přiblížil historii lokality Pospíšil.

Původně se lidé měli oficiálně seznámit se záměry na přestavbu Prioru již v říjnu. Oficiální prezentace s vizualizacemi se však přesunula až na 12. listopadu. Představení v rámci olomouckého veletrhu Stavotech tak byla první neoficiální možností jak se setkat s autory i podobou rekonstrukce.