Na základě zjišťovacího řízení Krajský úřad Olomouckého kraje vyhodnotil, že Šantovka 2 nebude mít na životní prostředí významný vliv.

„Krajský úřad záměr posoudil, zjistil požadavky na ochranu všech dotčených veřejných zájmů chráněných podle zvláštních právních předpisů a vydal rozhodnutí. Z uvedeného plyne, že nepožaduje, aby byl záměr posuzován dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Zájmy ochrany životního prostředí lze hájit v navazujících řízeních,“ stojí v odůvodnění rozhodnutí dnes zveřejněném na úřední desce hejtmanství.

V průběhu zjišťovacího řízení obdrželo hejtmanství vyjádření Odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu, Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje, Olomouckého kraje a města Olomouce.

Parkovné přes mobilní aplikaci. Ilustrační foto
Olomouc spustí parkovné na tři kliknutí v mobilu. Platit půjde po 20 minutách
Ředitel Gymnázia Čajkovského Radek Čapka
Ředitel Gymnázia Čajkovského Radek Čapka: Snažíme se být vstřícní a přátelští

Prašnost při stavbě, doprava při provozu

Připomínky padaly k imisní situaci během výstavby, kdy dojde k překročení limitu prašnosti.

Ze studie vyplývá, že negativní dopad bude akceptovatelný při striktním dodržení navržených opatření ke zmírnění prašnosti.

Úřady stanovily podmínky také vzhledem k umístění stavby v záplavovém území, v blízkosti Mlýnského potoka, kdy dojde i k samotnému dotčení koryta toku.

Další požadavky plynou z územního plánu a urbanistické koncepce. Investor má prokázat, že nedojde k výraznému zvýšení dopravní zátěže v sousedních ulicích s obytnými domy.

Hygienici chtějí předložit aktualizovanou akustickou studii, na základě které vyhodnotí zdravotní riziko expozice hluku z provozu stávající a nově navrhované části centra.

„Veškeré připomínky a požadavky uvedené v doručených vyjádřeních lze řešit v rámci následných řízení,“ konstatoval krajský úřad.

Ilustrační foto
Dálnice z Olomouce do Čech dostala důležité razítko. Kdy začnou stavět?
Stavba rodinných domů jako součást nového obytného areálu mezi ZŠ Demlova a ulicí Na Letné naproti Hradiska. Leden 2018
Na Lazcích roste nový obytný komplex, s peticí místní neuspěli

Propojené patro přes potok

Galerie Šantovka, která patří již nyní mezi desítku největších obchoďáků v Česku, se rozroste na levý břeh Mlýnského potoka a nabídnout chce dalších 80 obchodů.

Záměr počítá s parkováním více než 600 aut.

Investor, společnost Office Park Šantovka, plánuje postavit čtyřpodlažní objekt, včetně jednoho podzemního podlaží.

Se stávajícím centrem má být Galerie 2 ve spodní části propojena novým mostem a přechodem přes tramvajovou trať.

"Úroveň druhého nadzemního podlaží navazuje na stávající objekt, její podlaha překlenuje jak Mlýnský potok, tak i tramvajovou trať. Objekt výškově navazuje na stávající podlaží,“ popisuje v oznámení společnost Office park Šantovka.

"Olomoucké" letadlo TU 104 v Air Parku ve Zruči u Plzně
Pamatujete na letadlo? Je z něj fešák! Proměna olomouckého túčka

Kdy bude hotovo? A za kolik?

Na projektu Galerie Šantovka 2 jako designový architekt nadále spolupracuje Atelier Benoy.

„Roli exekutivního architekta zastává architektonická a projekční kancelář Obermeyer Helika, která je rovněž součástí velké mezinárodní skupiny a patří mezi největší a nejzkušenější ateliery u nás. Naposledy se například podílela na rozšíření Centra Chodov, které je co do počtu obchodních jednotek největším centrem v České republice,“ sdělil za investora Juraj Aláč.

Pokud firma získá všechna potřebná razítka, postaví novou část v letech 2019 a 2020.

Celková investice půjde do jednotek miliard korun. „Souhrnně se bude jednat o přibližně 2,5 miliardy korun,“ uvedl Aláč.

Obchodní centrum Šantovka v Olomouci - na ploše za potokem (na snímku vlevo dole) má vyrůst nákupní Galerie 2
Šantovka se rozroste na druhý břeh, přibude obchoďák Galerie 2
Supermarket Kaufland. Ilustrační foto
Nový Kaufland na Tabuláku výrazně neovlivní okolí. Město chystá rondel