Nedávno zamítnuté odvolání čtveřice stěžovatelů způsobilo podle zhotovitele zpoždění při postupu prací. Stavba ale dál pokračuje a firma se snaží dodržet schválený harmonogram.

„Na mostu v Komenského ulici jsme dokončili mostní pilíře, v současné době probíhá vázání výztuží. U Šantovky a u mostu na třídě Kosmonautů stavíme protipovodňové zídky, u Envelopy probíhají terénní práce,“ popsal aktuální dění na stavbě generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Na pravém břehu nyní archeologové dokončují průzkum, pak se začne s odkopávkami pro rozšíření koryta.

Povodí Moravy ujišťuje, že zatím nedošlo k žádnému ohrožení statiky okolních domů. Neprokázalo to ani několik nezávislých odborných posudků a průzkumů, které nechalo Povodí Moravy vypracovat.

Statiku budov nonstop sledují stovky terčů, deformetrů a měřících destiček, které měří stav trhlin, náklony i vibrace.

„Na vrtnou soupravu od tohoto týdne dokonce dohlíží soudní znalec v oboru seismologie,“ uvedl investiční ředitel Povodí Moravy Tomáš Bělaška.

Cyklostezky a park

Práce na pravém břebu, kde už je pilotová stěna hotová, proběhly bez jediného problému. Proto bude stejný postup využitý také na protějším břehu. Monitoring statiky budov bude probíhat nejen po dobu stavby, ale ještě tři roky po jejím dokončení.

Město Olomouc bude v lokalitě investovat například do parku Kavaleristů poblíž sídla ZUŠ Žerotín a také do stavby cyklostezky na levém břehu Moravy. Na pravém břehu řeky platí cyklotrasu Povodí Moravy.

„Byli jsme ujištěni, že harmonogram stavby bude dodržen a letos by měl být most v Komenského ulici v provozu,“ řekl primátor Miroslav Žbánek.

Město by mělo investovat také do přeložek vodovodu, plynovodu a části veřejného osvětlení. Celkem má Olomouc investovat 10 až 11 milionů korun. Protipovodňový systém ochrání před velkou vodou 20 tisíc Olomoučanů a majetek v hodnotě 3 miliard korun.