Do budoucna by měla v areálu za více než sto milionů korun najít zázemí i střední škola.

Po Ostravě by byla Olomouc teprve druhým waldorfským lyceem na Moravě a co do rozsahu a komplexnosti vzdělání v jednom areálu, pak dokonce jediná v České republice.

Most přes železniční trať v Holici se rozšířil o cyklostezku.
Cyklostezka z Holice na Nové Sady překlenula železnici

Hlavním důvodem proč si škola pozemek vyhlédla a chce stavět, je její aktuální nedostatek míst.

Zájem rodičů o umístění dětí je velký, kvůli malým kapacitám v pronajatých prostorách je ale musí odmítat.

„Zájem je vyšší a vyšší. Rodiče se teď čím dál víc zajímají o to, co se s jejich dětmi děje v době vyučování,“ řekla jednatelka olomoucké Waldorfské školy Monika Machytková.

Aktuálně má škola v Olomouci čtyři pracoviště, tři pro předškolní vzdělávání a jedno pro základní.

„Jednu třídy mateřinky dokonce sdílíme s hotelem na Lazcích. Když jdou děti do školky, prochází kolem hotelové recepce a není to ideální. Všechno nám začíná být malé a kvůli malým kapacitám musíme další zájemce odmítat. Doufám, že tohle nová lokalita vyřeší,“ pokračovala jednatelka školy.

Rozsáhlý kampus nově zaplní dnes neudržovaný prostor mezi hejčínským gymnáziem a školou pro slabozraké děti.

Vizualizace parkovacího domu u chystané tramvajové trati ve Slavoníně
U nové tramvajové trati plánuje Olomouc velký parkovací dům

Školné 40 tisíc ročně

Vedení školy má představu, že by areál mohl stát během roku a půl.

„Naším velkým přáním by bylo zahájit práce ještě letos na podzim. V současné době vyřizujeme územní povolení, které by mělo být vydáno každým dnem, hned potom bychom chtěli žádat o stavební povolení a pak můžeme začít okamžitě stavět,“ popsala harmonogram Monika Machytková a přidala, že by brzy chtěli požádat také o schválení středoškolského vzdělávání, které na Moravě chybí.

„To je náš dlouhodobý záměr. Do roka budeme podávat žádost o zřízení střední školy, tak aby děti mohly pokračovat dál. Doufáme, že do dvou let by mohla střední škola fungovat, žáci nám právě takzvaně dorůstají, takže by to bylo ideální,“ uvedla.

Stavba složená z několika budov by měla přijít na 120 milionů korun.

Waldorfská škola bude žádat o dotace, pokud se to ale nepovede, vezme si úvěr.

Rodiče už počítají s tím, že stavba sebou přinese zvýšené náklady a to se promítne do zvýšení školného.

„Víme, že má být vyhlášená výzva na mateřské školky a věřím, že v ní snad uspějeme. Pokud by se to nepovedlo a museli bychom si vzít úvěr, už teď máme nastavené školné tak, abychom byli schopni jej splácet. Od nového školního roku by tak rodiče platili školné čtyřicet tisíc za rok,“ vysvětluje.

Koupací biotop v Litovli.
Biokoupalištím v kraji se daří. Kousek od Olomouce chystají další

Hejčín: Lepší než další byty

Se stavbou souhlasí i Komise městské části Hejčín, která prodej pět a půl tisíce metrů čtverečných velkého pozemku města odsouhlasila.

„Vítáme, že tam vyroste školské zařízení. Je to lepší než další bytový komplex,“ sdělil předseda komise Jaroslav Rotter.

Waldorfská škola je alternativou k tradičnímu vzdělávání, staví na podpoře všeobecného rozvoje osobnosti dítěte stejnoměrným rozvíjením rozumu, citů a vůle.

Právě alternativu ke státní školce si waldorfskou mateřinku zvolila i Anna Stoferová.

„Pro nás byl asi nejdůležitější individuální přístup k dětem, že se s nimi nezachází jako s jednou ovečkou z řady, ale že se podporuje jejich výjimečnost, a to, aby měly vlastní rozum,“ doplnila jedna z maminek.

Prostříhaný plot jako alternativa zrušené lávky přes železniční trať.
Místo lávky u bazénu prostříhaný plot. Lidé chodí přes koleje, hrozí jim pokuty
Vizualizace BEA campus Olomouc - city business residence
Místo kasáren a továrny vzniká moderní Olomouc. Vytvoří ji několik projektů

Co je Waldorfská škola
Waldorfská pedagogika je alternativní výchovně vzdělávací program, vycházející z pedagogických zásad formulovaných rakouským filosofem, esoterikem a sociálním myslitelem Rudolfem Steinerem (1861–1925). Waldorfská pedagogika se snaží integrovaně rozvíjet jak intelektuální schopnosti žáků, tak jejich praktické/manuální dovednosti, stejně jako jejich umělecké vlohy.
Zdroj: Wikipedie