Police se postupně zaplňují knihami, které se sem stěhují z několika skladů v centru města. Během čtyř měsíců bude do nových prostor přesunuto 1,25 milionu svazků.

„Kapacita nového depozitáře podle našich odhadů vystačí na dalších 15 až 20 let. Knihy je zde možné uchovávat v optimálních podmínkách, při teplotě 18 stupňů Celsia a relativní vlhkosti 50 procent. To je oproti současnému stavu, kdy svazky byly uloženy ve vlhkých sklepních prostorách nebo v Červeném kostele, kde v zimě mrzlo, obrovský posun,“ popsal výhody moderního zázemí Miloš Korhoň.

Kromě dostatečně velkých skladovacích prostor je v nové budově také zázemí pro restaurátory a digitalizační a mikrofilmovací pracoviště. Nový depozitář přišel na 121 milionů korun.