Podle stavařů za potíže může pohyb podloží, podle lidí nekvalitní práce.

„Ošidili to. Kvalita je nulová. Jak je možné, že někdo může odvést takto práci,“ stěžovala si Dana Kummerová společně se svým manželem.

„Je to hrůza. Čtyři firmy si předávaly jednu stavbu, a jak to vypadá? Konkrétně nám u domu se naprosto zbortila přípojka a propadla se tak, že by se do té jámy vlezl klidně pes,“ popisoval její muž Emil, který postup oprav nepovažuje za účinný.

„Podle mě nezhutnili pořádně podloží, proto se to pořád propadává. To, že to zalátají na povrchu, ničemu nepomůže, protože za čas to bude zase to samé.“

Vedle Kummerových se nad nastalou situací podivoval také majitel firmy, která se zabývá čerpací technikou.

„Každý tady ví, že je špatná dešťová kanalizace a je tu hodně podpovrchových vod. Nejsem stavař, ale proč se společně se splaškovou neudělala zároveň i ta dešťová? Celý květen pršelo, dešťová kanalizace to nezvládla, podloží nasáklo a silnice se zvlnila,“ řekl Karel Bačuvčík.

Své rozpaky vyjádřil také nad tím, že již před rokem mu při první reklamaci oprava komplikovala podnikání.

„Teď to tu je jen pár dní, takže to není žádná hrůza, ale pokud se to bude opakovat, tak budu pořádně naštvaný,“ dodal.

Skanska: Může za to reakce podloží

Podle zhotovitele stavby, společnosti Skanska, je příčinou problémů reakce podloží na řeku Moravu.

„V některých místech silnice, kde pracoval jeden ze subdodavatelů, se začaly opět vyplavovat části podloží, což způsobilo pohyb hladiny spodní vody, který vznikl na jaře kolísáním Moravy po mnohatýdenních deštích. Předpokládáme také, že určitý vliv má i prosakující voda z místní staré dešťové kanalizace. Proto podloží začalo reagovat a zvlnila se vozovka,“ sdělil Leoš Verner, regionální mluvčí společnosti Skanska, s tím, že v pátek odpoledne by měl být provoz znovu plně obnovený.

Může se to opakovat

Magistrát, který do kanalizace a dalších prací investoval, si také nemyslí, že by příčina byla ve špatném postupu či technologiích.

„Je možné, že stejně jako před rokem je příčinou reakce podloží, které ovlivňuje řeka Morava. Kanalizace vznikala podle stejných měřítek jako v dalších částech velkého projektu odkanalizování, například na Svatém Kopečku, a není možné, že by byly například ošizené technologie,“ sdělil Jan Zedek z odboru investic.

Dodal, že i nynější práce se dělají v rámci reklamace, takže je město neplatí. Na otázku, jestli se zde může za čas situace opakovat, zareagoval váhavě, ale tuto možnost nevyloučil.