Přístroj je schopen zvládat nejtěžší selhávání plic.

„Jedná se o jeden z nejlépe vybavených přístrojů na umělou plicní ventilaci dostupných na trhu, a to včetně speciálního ventilačního režimu, který umožňuje efektivnější a rychlejší odpojení pacienta od umělé plicní ventilace,“ popisoval primář ARO Marián Olejník.

Díky novému přístroji mohou specialisté ve Šternberku ve stejný čas napojit na umělou plicní ventilaci až sedm pacientů s respiračním selháváním, jejichž stav vyžaduje přístrojovou náhradu funkce plic.

„Máme dostatek plicních ventilátorů pro období chřipkových onemocnění, i pro případy komplikací těžkých zánětů plic, které vyžadují umělou plicní ventilaci,“ uvedl primář Olejník.

Počet pacientů, kteří potřebují plicní ventilaci, stále narůstá. Umělou plicní ventilaci lékaři používají k záchraně a zachování života a životních funkcí pacienta, který není schopen sám dýchat.

Umělá plicní ventilace je nasazována buď krátkodobě, například při operacích v celkové anestezii, anebo může být umělá plicní ventilace dlouhodobá u nemocných, kteří nejsou sami schopni dýchání a mohly by jim selhat další životní funkce z důvodu nedostatku kyslíku.

Nový africký pavilon v olomoucké zoo.
Africký pavilon Kalahari v olomoucké zoo je hotový. Kdy otevře?
Bosochodec František Valčík z Olomouce
Olomoucký boso-chodec: Mráz mi nevadí, chřipka se mi vyhýbá