Zapojilo se šest olomouckých škol

„Podle starého způsobu je obsah zkoušky plně v kompetenci ředitele. Ty naše jsou srovnatelné pro všechny školy v daném oboru,“ uvedla Hana Hušáková z Národního ústavu odborného vzdělávání.

Ten před čtyřmi lety zahájil projekt nazvaný Kvalita I – Nová závěrečná zkouška. Právě při jejich tvorbě spolupracují pracovníci z ústavu odborného vzdělávání, školští zástupci a zaměstnavatelé.

V Olomouci se do programu zapojilo šest vzdělávacích institucí. Jednou z nich je i Střední odborné učiliště obchodu a služeb ve Štursově ulici v Olomouci.

„Rozhodli jsme se zapojit, protože pilotní školy pak mívají náskok. Tady bylo zcela zřejmé, že nová podoba závěrečných zkoušek bude. Je jen otázkou času, kdy budou nastaveny, a proto jsme si říkali, že by bylo dobré si vyzkoušet, zda na to jsme připraveni. Takhle víme, co to obnáší a zda je potřeba, abychom něco do budoucna změnili, připravili nebo udělali jinak,“ uvedla ředitelka školy Kateřina Valentová.

Dobrá je odborná angličtina

Do projektu zapojili obory kadeřník, aranžér, prodavač-smíšené zboží, pekař a krejčí.

„Nově mají studenti těchto oborů cizí jazyk, ale jde o odbornou angličtinu. Například pekaři měli zadaných asi padesát slov, z nichž měli vybrat a zařadit slova do skupiny koření a mléčných výrobků. Kdyby zkoušky byly celoplošné, tak si myslím, že by to bylo ku prospěchu věci,“ dodala ředitelka.

Také olomoucká Střední škola obchodu a gastronomie Praktik v Pasteurově ulici „jede“ v projektu.

„Celkově si myslím, že jsou teď zkoušky jednodušší. Navíc se do otázek dostal nový předmět Úvod do světa práce, to dřív nebylo. Zkouška je hodně praktická, není tam tolik teorie,“ uvedla ředitelka Jaroslava Spurná.

Studenty učiliště obchodu a služeb ve Štursově ulici hodnotila při závěrečné zkoušce v oboru prodavač-smíšené zboží Irena Heroldová, která byla členkou zkušební komise jako odbornice z praxe. Podle ní jsou učni rok od roku horší.

Učni jsou laxní a nemají zájem

„Studenti jsou laxní a nemají o obor zájem. Ti učni, kteří u?nás byli na praxi před čtyřmi roky, měli zájem a byli nadšení,“ uvedla Heroldová.

„Teď mi to přijde, že si odsedí pracovní dobu a neudělají nic, co jim člověk neřekne,“ míní.