O odstranění alespoň jednoho z nich chce usilovat hnutí ProOlomouc, které požaduje jiný způsob ukotvení trakčního vedení pro tramvaje.

„Sloupy svým vzhledem poškozují městskou památkovou rezervaci. Není možné, aby tam takto zůstaly. Minimálně průhled z třídy Komenského směrem ke kostelu svatého Gorazda se musí změnit. Uděláme všechno pro to, aby se alespoň na této straně sloup odstranil,“ uvedl předseda hnutí ProOlomouc Tomáš Pejpek.

Radní: Prioritou je termín

Magistrát však do probíhající rekonstrukce již zasahovat nehodlá. Podle náměstka Filipa Žáčka by změny v této fázi mohly ohrozit dokončení stavby.

„Vzhledem k tomu, v jak pokročilé fázi realizace tato akce dnes je, by taková změna byla hazardem. Naší prioritou je stihnout dokončení rekonstrukce ulice co nejdříve, aby již skončila omezení pro obyvatele s ní spojená,“ řekl Filip Žáček.

Původně byly troleje ukotveny na domech. S rekonstrukcí se vedení přemístilo právě na sloupy, které jsou uprostřed chodníku.

Památkáři: Nepřijatelný projekt

Podle magistrátu situaci nešlo řešit jinak. Majitelé domů již ukotvení na svých domech nechtěli.

„Hlavním důvodem, proč se zde pro trakční vedení vybraly sloupy, byl nesouhlas některých vlastníků domů s umístěním závěsů na jejich fasádě, a tento problém se musel nějak řešit. Věřím, že řešení, které naši předchůdci na radnici s odborníky zvolili, bylo v té době opravdu jediné možné a vhodné,“ řekl náměstek primátora a připomněl, že vše je v souladu s platným stavebním povolením z roku 2011, ke kterému se vyjadřovali i památkáři a pracovníci odboru koncepce.

Proti tomu se však ohradil Národní památkový ústav. Ten s osazením stožárů trakčního vedení pro tramvaje a svítidla na třídě 1. máje nesouhlasil.

„Již ve fázi předprojektové přípravy Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci, s takovým řešením nesouhlasil. Celý projekt rekonstrukce třídy 1. máje následně posuzovaný v rámci správního řízení vedeného Magistrátem města Olomouce v roce 2010 vyhodnotil z pohledu zájmů státní památkové péče jako neakceptovatelný. Přes tuto skutečnost bylo k záměru rekonstrukce magistrátem vydáno souhlasné závazné stanovisko výkonného orgánu památkového péče,“ uvedl mluvčí Národního památkového ústavu Vlastimil Staněk.

Zachrání ulici 8. května?

Rekonstrukce tramvajových tratí v historickém centru města budou pokračovat i v příštím roce, kdy se má začít s pracemi v ulici 8. května.

O to, aby se i zde neobjevily nevhodné sloupy, se již nyní chce zasadit hnutí ProOlomouc.

„Teď se hraje i o rekonstrukci tramvajové trati v ulici 8. května, kde hrozí téměř stejná situace. Budeme se proto zasazovat o to, aby alespoň tam vedení nebylo na sloupech, ale na domech,“ doplnil na závěr Tomáš Pejpek.