Dětské hřiště v Mišákově ulici neprošlo pravidelnou každoroční kontrolou. Inspektor tam našel tak závažné nedostatky, že herní prvky označil za nezpůsobilé provozu a doporučil jejich rozebrání.

Pracovníci technických služeb je v minulém týdnu odstranili a odvezli, protože už je nešlo nijak opravit.

„Kvůli vyhnívání a praskání nosných částí už nebylo možné hřiště udržet v bezpečném a normám vyhovujícím stavu,“ uvedla Jitka Štěpánková z odboru městské zeleně.

Město dostalo od inspektorů už v loňském roce doporučení na obměnu starých herních prvků. Protože se ale již nevyrábějí, na výměnu nosných částí konstrukcí nedošlo. Hotový už je ale projekt na nové dětské hřiště. Odpovídá přesně tomu, co si vybrala komise městské části.

„Kdyby nám do toho nevpadla pandemie koronaviru a my nemuseli hledat úspory, stavební práce by se skoro rozbíhaly, protože byly naplánované na letošní rok,“ vysvětlil investiční náměstek Martin Major.

Částka 700 tisíc korun tak byla převedena do rezervy na pandemii koronaviru. Rada města bude projednávat její nové využití a pokud radní návrh schválí, mohlo by v Mišákově ulici vzniknout nové hřiště, které by děti využívaly ještě v letošním roce.

Na obnovu dětských hřišť jde v Olomouci každoročně 2,5 milionu korun. Tuto částku se radní letos rozhodli převést do rezervy na zajištění opatření kvůli situaci způsobené šířením nemoci Covid 19.