„Od roku 1986 máme ve znaku přímorožce. Logo se postupem času měnilo. Ke změně jsme se rozhodli proto, že naše stávající logo bylo špatně čitelné a nevyhovovalo grafickému pojetí,“ vysvětlila mluvčí zoo Hana Labská.

„Mluvíme očima” je motto, které shrnuje všechny základní argumenty nového loga, což je jeden ze základních smyslů – oči. Pozorujeme, díváme se, poznáváme a navíc komunikujeme mezi sebou i zvířaty.

Lidé nové logo mohou vidět na několika autobusech městské hromadné dopravy v Olomouci a billboardech, postupně také přibude na informačních cedulích a propagačních materiálech.

„Při tvorbě jsme hledali základní motiv existence zoologických zahrad, spojení mezi světem lidí a zvířat, základní prvek komunikace mezi nimi. Nejvýraznější a také vizuálně nejatraktivnější se nám zdál zrak, oči a jejich funkce, dívání, pozorování, vnímání, rozpoznávání. Přírodní pestrost barev a tvarů zvířecích očí v logu zastupují tři odlišné barvy a tvary zornic,“ řekl autor návrhu Jiří Ďuriš.

Představení nového loga olomoucké zoo. Vpravo dole ředitel zoo Radomír Habáň, nad ním autor návrhu Jiří Ďuriš

Logo olomoucké zoo.