Na smrkových porostech v lesích, které vlastní město Olomouc, se negativně podepsalo horko a sucho posledních několika let.

„Roční úhrny srážek byly až o 25 procent nižší než je dlouhodobý průměr. Průměrná roční teplota vzrostla až o 2,5 stupně Celsia,“ popsal ředitel Lesů města Olomouce David Janásek.

Smrkové porosty v takovém počasí chřadnou a oslabené stromy pak stále častěji napadá přemnožený kůrovec. Objemy těžeb kvůli tomu každoročně narůstají a s nimi roste také rozloha holin, které je potřeba nově osazovat.

V minulosti bývalo zalesněno okolo 20 až 30 hektarů holin ročně.

„V průběhu posledních tří let se objem prací neustále zvyšuje až na více jak 140 hektarů ročně. Letos už bylo osazeno 130 hektarů a na podzim přibude dalších 80 hektarů,“ popsal primátor Miroslav Žbánek.

Více než milion speciálních sazenic

Podle ředitele Lesů města Olomouce Davida Janáska byl jen během letošního roku vysazen více než milion takzvaných krytokořenných sazenic u kterých je vyšší pravděpodobnost, že se i v suchých letech ujmou a dobře porostou.

Do podzimní obnovy městských lesů by město rádo zapojilo také veřejnost. Pro dobrovolníky bude vyčleněno přibližně 20 tisíc sazenic. Zajištěnu budou mít také dopravu, základní zázemí a proškolení.

„Nejde o to, abychom ušetřili, ale o možnost dát lidem bližší osobní vztah k zachráněnému lesu. Po desítkách let by pak mohli svým potomkům ukázat, že právě tento kousek lesa sami vysazovali,“ dodal primátor.

Místo smrkové monokultury se budou přednostně vysazovat buky, duby, jeřáby a z jehličnanů především jedle a modříny. Smrky by měly být v nových lesích zastoupeny pouze v malé míře.

V zoo nabídnou i stromy k adopci

Možnost zapojit dobrovolníky do obnovy kůrovcem a vichřicí zničeného lesa nyní zvažuje také vedení zoologické zahrady na Svatém Kopečku. V areálu zoo bylo v minulosti vykáceno několik stovek stromů kvůli kůrovci. Dalších 800 stromů pak padlo následkem ničivé vichřice Eberhard, která tam napáchala škody za 10 milionů korun.

„V zoo se bude sázet 30 tisíc nových sazenic, většinou listnaté stromy. Budeme rádi, když se na tom budou podílet dobrovolníci. Počítáme také se stromy k adopci,“ popsala mluvčí zoologické zahrady Iveta Gronská s tím, že dobrovolníci se budou moci hlásit až na podzim.

Návštěvníci mohou olomouckou zoo do té doby podpořit především tím, že ji navštíví a přispějí zaplacením vstupného.

Další možností je příspěvek do kasiček umístěných v areálu nebo zaslaný na krizový účet zoologické zahrady.

„Zatím se podařilo vybrat přibližně 200 tisíc korun, sbírka stále pokračuje. Zoo se už téměř vrátila do své původní podoby, některé výběhy dokonce vypadají po opravách lépe než před vichřicí, zvířata jsou ve svých domovech. Také všechny služby pro návštěvníky fungují tak, jak je to obvyklé,“ ujistila Iveta Gronská.