„Od března, kdy stavba začala, jsme prostavěli 9,6 milionu korun. Podle dosavadního průběhu prací se dá předpokládat, že hráz stihneme do 30. října dokončit. Obyvatele Černovíra ochrání před třicetiletou vodou.

Nové koryto při záplavách pojme až 420 kubíků vody za sekundu,“ sdělil Antonín Kurfürst z Povodí Moravy. Druhá etapa protipovodňových opatření v Olomouci Černovíře bude hotová do roku 2013.

„Nová hráz se pak znovu navýší. Korytem bude protékat až 650 kubíků za sekundu, což už je více než stoletá voda,“ dodal Kurfürst. Komunikace, která teď slouží pro pohyb těžké techniky, se zřejmě nebude po dokončení protipovodňových opatření využívat pro běžnou dopravu.

„Je však možné tam vybudovat třeba cyklostezku. Jedná se ale až o konečné úpravy, o kterých je zatím předčasné mluvit. Záleží na rozhodnutí investora,“ poznamenal Kurfürst.