Na přípravě strategie proti suchu a povodním pracoval tým odborníků z Povodí Moravy, Povodí Odry, Lesů České republiky, obcí s rozšířenou působností, pozemkového a krajského úřadu téměř dva roky. Cílem je zlepšit hospodaření s vodou v zastavěných i nezastavěných oblastech Olomouckého kraje a také vzdělávání a osvěta v hospodaření s vodou.

„Snažíme se, abychom dodrželi přírodě blízká opatření. Nechceme budovat přehrady a jenom ´betonovat´, ale jde nám o vytvoření nejlepších podmínek pro zadržení vody v krajině pomocí systematického budování tůní nebo mokřadů. Budou se také oddělovat meze, aby se snížilo riziko bleskových povodní v obcích,“ popsal plánovaná opatření hejtman Ladislav Okleštěk.

Krajská strategie by měla navazovat na záměry ministerstva životního prostředí, zemědělství a místního rozvoje, které plánují vlastní projekty na zadržení vody v krajině.

„Jsme připraveni do nové strategie zahrnout také dotační tituly, například na zpracování žádostí na konkrétní projekty nebo spolufinancování některých projektů organizovaných ministerstvy. O jednotlivých krocích pak bude jednat krajská rada a zastupitelstvo,“ dodal hejtman.