Stavební úřad zhruba před týdnem obnovil územní řízení a pokud by vše běželo jako po másle, mohla by mít stavba jedno z klíčových razítek do konce března.

Do procesu však vstoupilo město, které je účastníkem řízení. Radní v pondělí odsouhlasili, že stavebnímu úřadu pošlou námitku týkající se výšky věžáku a ohrožení hodnoty historického jádra města.

Stavební úřad stopl územní řízení na diskutovaný věžák a požádal investora o doplnění podkladů. Ten vše splnil.

„Bylo vydáno Oznámení o zahájení územního řízení,“ sdělila v pondělí Deníku vedoucí odboru Eva Hyravá s tím, že účastníci mohou podávat námitky a připomínky do 15 dnů od doručení oznámení.

O vydání územního rozhodnutí na nové umístění věžáku požádal investor v prosinci 2017.

„Očekáváme, že územní rozhodnutí bude vydáno v nejbližší době. Od toho se budou odvíjet naše další kroky,“ reagoval mluvčí projektu Šantovka Juraj Aláč.

Změna plánu: místo 77 metrů povolí jen 23

Přibližně pětasedmdesát metrů vysokým věžákem se radní zabývali opět toto pondělí.

"Shodli jsme se, že námitku v rámci probíhajícího územního řízení podáme. Na stavební úřad by měla být doručena v úterý nebo ve středu,“ sdělil v úterý primátor Miroslav Žbánek (ANO).

Námitka se týká výšky diskutované stavby: „V případě přijetí změny č. II Územního plánu Olomouce (ÚPO) v současně navržené podobě by realizací výškové stavby mohlo dojít k ohrožení hodnoty, kterou je primárně historické jádro města. Statutární město Olomouc považuje za důležité, aby o výšce zástavby rozhodlo zastupitelstvo města po zvážení všech souvislostí v rámci rozhodování o vydání změny č. II ÚPO,“ napsali radní stavebnímu úřadu.

Ta zatím není a brzy zřejmě nebude. Politici čekají na vyjádření ministerstva kultury, které v lednu sdělilo, že bude přehodnocovat stanovisko ke změně číslo II. územního plánu.

„Výškové limity v minulosti nastavilo ministerstvo kultury, město s nimi nesouhlasilo. V některých lokalitách ve městě jsou výškové limity příliš striktní a neodpovídají potřebám rozvoje města,“ připomněl primátor.

Výsledek lze čekat v dubnu, do té doby nemůže být na jednání Zastupitelstva města Olomouce předložen návrh na vydání příslušné změny územního plánu.

Věžák má být vysoký 77 metrů. Ve změně územního plánu číslo II., která má obnovit soudem zrušenou výškovou regulaci, je výšková hladina 19 až 23 metrů.

Smlouva s městem o vstřícnosti

Opozice kritizuje, že probíhající přezkoumání výškových limitů ministerstvem je účelové.

„Než budou limity přehodnoceny, vzniká právní vakuum, kterého může investor využít k získání rozhodujícího povolení, tedy územního rozhodnutí, od olomouckého magistrátu,“ upozornil Tomáš Pejpek z hnutí Pro Olomouc.

„I kdyby ministerstvo změnilo své vlastní limity, jednalo by se logicky o navýšení v řádu metrů. Šantovka Tower však dosavadní hranici překonává trojnásobně,“ uvedl.

Poukázal na to, že ke změně dochází až za ministrování exprimátora Olomouce Antonína Staňka (ČSSD) a poté, kdy investor městu a ministerstvu kultury připomněl smlouvu z roku 2010, v níž se město zavázalo nemařit realizaci projektu.

Obě strany se tehdy usnesly, že město postaví tramvajovou trať na Nové Sady přes pozemky společnosti developera a ten zase ve třech etapách promění brownfield v moderní Olomouc.

Investor se nechtěl vyjadřovat k případným právním krokům ve vztahu k závazkům města z uzavřené smlouvy o spolupráci. „Nebudeme se v této chvíli vyjadřovat,“ reagoval Aláč.

Ministerstvo: Staněk to nerozhodl

Ministerstvo kultury potvrdilo, že obdrželo dopis společnosti Office Park Šantovka.

„Byla v něm napadena správnost postupu Ministerstva kultury jako dotčeného orgánu památkové péče při projednávání návrhu změny č. II územního plánu Statutárního města Olomouce s tím, že případnou újmu bude tato společnost požadovat k náhradě,“ reagovala mluvčí Ivana Awwadová.

Odmítla, že by o přezkoumání výškových limitů pro zástavbu v ochranném pásmu olomoucké městské památkové rezervace rozhodl ministr Staněk.

„Ani takový úkol neuložil. Samo Ministerstvo kultury a jeho příslušné odbory v rámci svých vnitřních mechanismů kontrolují, že se skutečně v této věci postupovalo správně, a proto sdělilo odboru koncepce a rozvoje magistrátu, že takovéto podání obdrželo a požádalo jej, pokud v této věci bude činit nějaké kroky nebo opatření, aby o tom informoval ministerstvo,“ sdělila Awwadová.

Investor představil radním, i zástupci hnutí ProOlomouc, projekt na Šantovka Tower i připravovanou Galerii 2, a to v podobě pro územní řízení.

„Radní se zabývali i kvalitou veřejných prostranství a tím, jak je celé území komplexně řešeno. Poté, co se budova Tower přesunula až na roh Wittgensteinovy ulice, už se z našeho pohledu nejedná o závažný problém. Bloková zástavba tam totiž končí železniční tratí a dál za trať už nepokračuje,“ uvedl Žbánek k podobě věžáku a jeho umístění do mapy Olomouce.

Nová podoba zůstává utajená

Pozměněnou tvář výškové budovy však investor na dotaz Deníku stále nepoodhalil.

„Vzhledem k probíhajícím řízením veřejnou prezentaci aktuální podoby objektu ještě nemáme v plánu,“ vysvětlil Juraj Aláč.

Šantovka Tower je podle investora jednou z hlavních priorit ve vztahu k dalšímu rozvoji celé oblasti. Na projektu pracuje od roku 2007.

„Po celou dobu vyvíjíme maximální snahu o nalezení shody jak s městem, tak s příslušnými orgány na podmínkách realizace tohoto objektu,“ reagoval na připomínky Aláč.

„Jako vstřícný krok jsme dokonce objekt přemístili na jiné místo v rámci našeho území,“ připomněl.

Odpůrci hájí historické panorama

O výstavbě a podobě Šantovka Tower se v Olomouci živě diskutuje roky.

Stavba, zveřejněná podoba, má ve městě obdivovatele i odpůrce.

Proti stojí někteří odborníci, protože by podle nich poškodila historické panorama Olomouce.

Developer to opakovaně odmítá. Stavbu podle něj navrhlo jedno z nejúspěšnějších architektonických studií na světě.

„Je pravda, že od prvního návrhu se druhá varianta liší – má ještě nadčasovější design, který vizuálně naváže na Galerii Šantovka 2, vhodně ji doplní a zdůrazní význam celého území,“ sdělil již dříve Juraj Aláč.

Šantovka Tower měla původně stát na místě, kde firma plánuje novou část obchodní galerie - nynější multifunkční plocha a dětské hřiště. Je přesvědčen, že nová poloha zajistí splnění požadavků úřadů.

„Dodrženy budou veškeré odstupové vzdálenosti od okolních staveb a budova nebude viditelná z historického centra města – propojení Horního a Dolního náměstí,“ vysvětloval již dříve mediální zástupce investora.

Ač Šantovka Tower čeká na potřebná razítka stavebního úřadu, developer už registruje zájem o bydlení ve věžáku.

„ Předprodej bytů jsme ještě nezahájili, ale je nám známo, že zájem o ně je velký,“ sdělil už dříve Aláč.