Slavností odhalení uspořádal Vojenský spolek rehabilitovaných Armády České republiky Olomouc a zúčastnili se ho jak zástupci Univerzity Palackého, tak i představitelé města a kraje.

“Tak jako nebyl náhodně zvolen k odhalení této pamětní desky právě 21. srpen, stejně tak není náhodné ani její umístění. Budovu dnešní Pedagogické fakulty si totiž na dvacet let zabralo pro sebe velitelství 28. a 29. sboru sovětských okupačních vojsk,” řekl před slavnostním odhalením Luděk Bartoš z Vojenského spolku rehabilitovaných.

Pamětní deska Pavlu Dostálovi.
Pavel Dostál má v Olomouci pamětní desku. Na domě, kde založil slavný klub


Desku společně odkryli předseda spolku Bohumil Reml a prorektor univerzity Vít Zouhar. Na závěr zazněla státní hymna v podání Vojenské hudby Olomouc.

Vojenský spolek rehabilitovaných Armády České republiky vznikl po roce 1989.

“V armádě období okupace probíhalo obzvláště tvrdě. Nesouhlas se vstupem vojsk varšavské smlouvy měl následky. Řada důstojníků a praporčíků byla propuštěna z armády a setkala se s obtížemi při hledání zaměstnání. Dnešní slavnostní odhalení pamětní desky je tedy zároveň výraz úcty a poděkování našim členům, i těm, kteří se tohoto dne již nedožili. Patří jim dík za to, že projevili nesouhlas s normalizací a neztratili svou čest,” řekl Bohumil Reml.

Kosmonaut a jeho NASA asistentka v Olomouci zvali na výstavu Cosmos Discovery, která je do 2. září k vidění v areálu výstaviště v Brně.
Po Olomouci se procházel kosmonaut