„Významně ulehčí přetížené vozovně v ulici Koželužská a také lépe ochránit vozidla před poškozením vandaly,“ vysvětlil předseda představenstva DPMO Jaroslav Michalík.

Nová hala pro odstavování, výpravu, ale i servis a kontrolu tramvají vzniká ve Fibichově ulici blízko nadjezdu nad železničními kolejemi u olomouckého hlavního vlakového nádraží. Napojení odstavu tramvají na stávající trať bude provedeno vložením dvou výhybek vedle smyčky Fibichova.

Dominantou celého areálu bude pozemní objekt, který vytvoří hala se zázemím pro údržbu.

„V hale o celkové délce sto pět metrů budou umístěny celkem tři koleje, na kterých půjde odstavit až devět tramvajových souprav,“ sdělila mluvčí dopravního podniku Martina Krčová.

V hale bude prováděn denní úklid vozů, kontrolní a servisní činnost. Pro možnost provádění údržby bude každá kolej vybavena v celé délce servisní montážní jámou s příslušenstvím dle potřeb údržby a dále budou u každé koleje umístěny lávky umožňující přístup k technologii na střeše vozů.

V areálu vznikne také objekt výpravny tramvají, zázemí pro řidiče a technologická místnost se zabezpečovacím zařízením.

Stavba by měla být dokončena v březnu 2023. Celková cena investice je 279 milionů a pomáhat s jejím financováním budou evropské dotace. Konkrétně Operační fond Doprava, v celkové výši 85 procent.

Zakázku na stavbu nové haly pro odstavení tramvají získala společnost OHL ŽS.