Zarostlý je úsek stezky v Černovírském lese a podél přilehlé louky ve směru na Hlušovice.

„Je nutné občas trávu kolem cyklostezky posekat. Jinak to zde bude za chvíli neprůjezdné," říká cyklista Vítězslav Jahoda, který po této trase často projíždí.

Problémem se už zabývají zaměstnanci odboru dopravy a odboru životního prostředí Magistrátu města Olomouce. Komplikací je ale myslivecký kalendář a soukromé pozemky bezprostředně v okolí cyklostezky.

„Vysoké traviny zasahují do cyklostezky především v lesním úseku. Tam je ale při sečení a údržbě stezky nutné dbát na myslivecký kalendář. Podle něj je možné vysekávat travní plochy nejdříve až v týdnu po 6. červenci," upozorňuje vedoucí oddělení péče o zeleň odboru životního prostředí Jitka Štěpánková.

Nutná dohoda s majiteli 

Pokud by pracovníci začali vysekávat porost kolem cyklostezky jindy, než dovoluje myslivecký kalendář, hrozilo by, že ublíží hnízdícímu ptactvu.

V zarostlém úseku mimo les se představitelé vedení města potýkají s potíží v podobě soukromých pozemků, které asfaltovou stezku lemují.

„Kvůli tomuto problému se bude teprve scházet tým pracovníků z odboru dopravy a odboru životního prostředí. Bude třeba se dohodnout s vlastníky jednotlivých soukromých pozemků. Poté by se komplikace s travinami mohly vyřešit tak, že by výseč porostu zajišťoval na náklady přidělené vedením města správce komunikace. Tím je odbor dopravy," dodává Jitka Štěpánková.

V Hlušovicích sečou bez problémů

V navazujícím úseku cyklostezky kolem obce Hlušovice zeleň udržují pravidelně pracovníci hlušovických technických služeb.

Zde není potíž se soukromými parcelami ani s povinností dodržovat myslivecký kalendář, neboť trasa pro cyklisty zde vede již mimo les.

„Na katastrálním území Hlušovic dbáme o údržbu vegetace kolem cyklostezky sami. Pracovníci technických služeb sečou letos trávu lemující asfalt každý měsíc," říká starosta Hlušovic Jaromír Malý. 

S řešením zarůstající cyklostezky v úseku mezi Černovírem a Hlušovicemi se představitelé vedení města Olomouce a obce Hlušovice potýkají vůbec poprvé.

Trasa umožňující cyklistům dostat se po hladkém asfaltu z Olomouce až do Šternberka v tomto problematickém úseku vznikla teprve loni v létě. 

Autor: Michal Bureš