Movité nálezy se převezou ke konzervaci do Archeologického centra v Olomouci, pozůstatky osídlení se zdokumentují a opět zavezou.

„Při archeologickém dohledu při stavbě cyklostezky jsme zatím na zhruba sedmdesát metrů dlouhém úseku objevili pozůstatky vesnice z průběhu 13. století. Soudíme tak dle terénních náznaků, kdy jsme odkryli části zemnic, tedy zahloubení chat. Našli jsme i pece, které byly součástí obydlí a pak také zbytky jam, které měly blíže neurčený význam,“ uvedl Miroslav Daňhel vedoucí výzkumu a pracovník Archeologického centra Olomouc.

Zahloubené chaty podle něj měly velikost asi pět krát pět metrů a nad podzemní částí stála buď srubová konstrukce, nebo přímo střecha.

Z nálezů pak převažuje keramika v podobě úlomků různých hrnců, které svou výzdobou a tvary směřují ke 13. století.

„Poměrně zajímavé bylo zastoupení železných předmětů, hlavně kovaných hřebů, které odkazují na zbytky nadzemních konstrukcí nad jámami,“ podotknul archeolog s tím, že jde o nález velmi zajímavý.

close zoom_in

Archeologové na stavbě cyklostezky mezi Uničovem a Medlovem. Foto: MÚ Uničov/Marek Juráň

„Uničov se počítá k nejstarším městům v českých zemích, zakládací listina se váže k datu 1213. Pozůstatky, které jsme odkryli jsou ve vzdálenosti asi jeden a půl kilometru od středu města Uničova a mohou souviset s tehdejší snahou zakládat zemědělské zázemí, které by bylo schopno město zásobovat. Z archeologického hlediska nám to dává srovnávací vzorek řekněme vesnického a nově vznikajícího městského prostředí,“ doplnil Daňhel.

Nejen v okolí, ale i v samotném Uničově se během poslední doby podařilo objevit několik zemnic, kde lidé při zakládání města bydleli.

„Při rekonstrukci Masarykova náměstí odborníci mimo jiné narazili na zbytky středověkého dláždění, stopy dávno vyhořelých trhoveckých stánků, základy středověkého pranýře nebo zděnou barokní kanalizaci. Během obnovy Olomoucké ulice zase objevili studnu pocházející zřejmě ze 14. století,“ připomněl nálezy mluvčí uničovské radnice Marek Juráň.

Stezka má otevřít do zimy

Stezka z Uničova do Medlova by měla být hotova koncem listopadu a cyklistům, in-line bruslařům či chodcům, dosud odkázaným na frekventovanou silnici, poskytne výrazně bezpečnější možnost dopravy do sousední obce.

Budovaný úsek je dlouhý 1 264 metrů a zakončený bude na hranici katastrálního území Uničova a napojí se na část komunikace, kterou Medlov na svém katastru postavil už před dvěma lety.

„Cyklostezka rozšíří síť spojnic mezi městem a jeho místními částmi Střelice, Brníčko a Novou Dědinu, případně samostatnými vesnicemi,“ doplnil Juráň.

Loni v listopadu byl dokončený úsek na hranici katastrů Uničova a Želechovic, k němuž sousední obec vzápětí přistavěla vlastní část stezky. Celková délka všech komunikací vycházejících z města do okolí přesahuje šest kilometrů.