„Cenu města Olomouce uděluje zastupitelstvo za významnou činnost nebo dílo se zřetelným časovým přesahem v oblastech: hudba, přírodní vědy, užité umění, architektura a urbanismus, výtvarné umění, technický pokrok, literární činnost, dramatické umění, společenské vědy, hospodářský rozvoj, sport, žurnalistika a publicistika," vyjmenoval Martin Hála z tiskového oddělení olomoucké radnice.

Již počtvrté budou uděleny také Ceny za počin roku.

„Cena za počin roku je udělována jako výraz ocenění významného jednání, konkrétního díla nebo mimořádného úspěchu v právě uplynulém roce," přidal Martin Hála.

Písemné návrhy v obálce zřetelně označené Cena města nebo Počin roku mohou Olomoučané a místní organizace posílat do 31. března na adresu Magistrát města Olomouce, odbor vnějších vztahů a informací, Daniela Horňáková, Dolní náměstí 47, případně na e-mailovou adresu cena.mesta@olomouc.eu.

Na slavnostním vyhlášení cen se bude z navrhovatelů losovat jeden výherce hodnotné ceny.

Nominační formulář a medailonky oceněných osobností v minulých letech jsou k vidění na webu Cena města Olomouce.