„Jen v Olomouci to bude celkem sedmadvacet otevřených objektů. Například v katedrále sv. Václava program začne už v 16 hodin a nabídne akce pro menší děti. Po celý večer bude možné si kostel prohlédnout s výkladem průvodce a v nabídce je i několik koncertů," uvedl mluvčí olomouckého arcibiskupství Jiří Gračka.

Komentovaná prohlídka kostela sv. Michala na Žerotínově náměstí zase začíná v 18, 20 a 22 hodin.

„Z dalších objektů stojí za zmínku kaple, které jsou součástí větších objektů, jako je Arcibiskupský palác, sídlo Arcidiecézní charity Olomouc, Církevního gymnázia Německého řádu či Konvikt. Poutníci však nejsou odkázáni jen na centrum Olomouce, vydat se mohou i do městských částí, do Hejčína či na Novou Ulici a k dispozici je jim rovněž řada nekatolických kostelů a modliteben," doplnil mluvčí.

Pestrý program má připravený také bazilika na Svatém Kopečku. Kromě kytarových, varhanních či flétnových koncertů zve například také na výstup do věží s výhledem na Olomouc nebo noční "afterparty".

Kapucínská kavárna i hradní kaple

Ve Šternberku zase mohou poutníci navštívit kostel Zvěstování Panny Marie, kapli na šternberském hradě a klášterní kapli sester klarisek-kapucínek na Opavské ulici.

„Hrad nabízí v netradičním podvečerním čase komentované prohlídky hradní kaple a výstavy Albert II. ze Šternberka ve službách Karla IV., hudební vystoupení v hradní kapli a snížené vstupné na prohlídky celého hradu," uvedla mluvčí šternberské radnice Irena Černocká.

V klášterní kapli sester klarisek – kapucínek lidé mohou navštívit kapucínskou kavárnu či krátké pásmo zpívaných latinských textů v podání sester.

„Po celou dobu bude v klášterní kapli připravena prezentace fotografií ze života sester, prodejní výstava jejich výrobků či možnost osobního rozhovoru," dodala mluvčí.

Do Noci kostelů, která letos připadá na 10. června se v Olomouckém kraji zapojí celkem 94 nejrůznějších objektů, zejména kostelů, kaplí a modliteben.

Cílem akce je otevřít kostel netradičním způsobem a pro všechny lidi, tedy i pro ty, kteří by do něj jinak nepřišli.

Podrobný program je k dispozici na webu www.nockostelu.cz