V Olomouci bude v centru města v pátek večer otevřena většina kostelů a větších kaplí.

Nevšední prostory

V době od 18 do 22 hodin mohou zájemci zavítat také do modlitebny Bratrské Jednoty baptistů v budově na třídě Svornosti, kterou Olomoučané znají jako bývalé kino Lípa.

Kromě prohlídky vnitřních prostor je možné shlédnout videozáznamy z průběhu rekonstrukce někdejšího biografu, záznamy ze života společenství i rodinného centra Provázek.

V době od 18 do 23 hodin mohou návštěvníci zavítat také do kaple Božího milosrdenství v prostorách Arcidiecézní charity Olomouc. V moderním prostoru dokončeném v roce 1999 lidé objeví různé symboly.

„Například skleněné vitráže připomínající cestu ke světlu, plastiku Panny Marie z bronzu a skla, Křížovou cestu ze čtrnácti malých křížů, žulový oltář a další artefakty,“ pozvala Dagmar Jurčíková z Arcidiecézní charity v Olomouci.

Kompletní přehled otevřených chrámů a program

Součástí Noci kostelů je v 18 hodin také slavnostní zahájení výstavy připomínající zakladatele Charity, arcibiskupa Stojana, počátky Charity na Moravě a významné události s ní související. Expozice bude k vidění v kryptě katedrály až do konce července.

Na Olomoucku je v pátek večer pro veřejnost přístupný například kostel svatého Mikuláše v Horce nad Moravou, novodobý kostel svatého Jiljí v Křelově-Břuchotíně, poutní kostel svaté Anny a Jakuba Většího ve Staré Vodě u Libavé, Husův sbor v Litovli, kostel svatého Vavřince v Nové Hradečné nebo kostel Nanebevzetí Panny Marie v Moravském Berouně. Podrobné informace o přístupných objektech a programu jsou k dispozici na www.nockostelu.cz.

Některé z přístupných objektů v Olomouci

- pravoslavný katedrální chrám svatého Gorazda

- kostel Českobratrské církve evangelické

- katedrála svatého Václava (dóm)

- kostel Panny Marie Sněžné

- kaple Božího Těla

- kaple svatého Jana Sarkandra

- kostel svatého Michala

- kostel svaté Kateřiny

- kostel svatého Filipa a Jakuba na Nových Sadech

- dominikánský kostel Neposkvrněného početí Panny Marie