Na červenec roku 1997 nikdy nezapomenou lidé na celé Moravě a ve východních Čechách. Prakticky všechny vodní toky v povodích řek Morava, Odra a horní Labe se vylily z břehů s obrovskou dravostí a silou. Zanechávaly po sobě totální zkázu.

Voda dosahovala extrémní úrovně, plošný rozsah a hloubka rozlivů byly nad všechny dosavadní známé hodnoty. Povodeň, která s sebou valila katastrofálně velké množství splavenin, se svými parametry vymkla možnostem měření a monitorování.

Voda brala majetek, bydlení i životy 

V povodí horní Moravy a Bečvy přišlo o život 24 lidí. Povodňovými rozlivy bylo v Olomouckém kraji postiženo 110 obcí a měst, evakuace proběhla ve 38 obcích a evakuováno bylo 7 850 osob.

"Při povodni zahynulo v oblasti Olomouckého kraje 24 osob. Rozlivy zasáhly plochu 434 km2 a průměrná hloubka rozlivů dosahovala dva a půl až tři metry. Byly dosaženy průtoky přesahující výrazně hodnoty stoleté vody," uvedl mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Troubky ulice Loučky II. v červenci 1997
Troubky 1997: noc hrůzy, po které zůstaly jizvy na duši

Odstraňování škod stálo miliardy korun. Náprava povodňových škod byla zahájena prakticky hned po povodních. V letech 1997 až 2004 zajišťovalo Povodí Moravy nápravu povodňových škod na vodních tocích a dalším vodohospodářském majetku s celkovými rozpočtovými náklady 2,5 miliardy korun.

"Na území Olomouckého kraje bylo realizováno celkem 152 akcí s náklady 1,051 miliardy korun, což představovalo 43 procent z celkových povodňových škod," vyčíslil Chmelař.

Miliardy za protipovodňová opatření

Protipovodňová opatření spolkla další výrazné částky. Bezprostředně po povodni byla spolu s odstraňováním povodňových škod zahájena také příprava a realizace nových protipovodňových opatření v povodí Moravy.

"Od roku 1999, kdy odstartovala takzvaná nultá etapa výstavby protipovodňových opatření, do roku 2018 investoval stát do protipovodňových staveb prostřednictvím Povodí Moravy 4,7 miliardy korun. K tomu je třeba připočíst další 1,1 miliardy, která je rozplánována na výstavbu protipovodňových opatření v rámci probíhající IV. etapy dotačního programu Podpora prevence před povodněmi," vypočítává Václav Gargulák, generální ředitel Povodí Moravy s tím, že od povodní z roku 1997 byly na území Olomouckého kraje realizovány téměř tři desítky významných a rozsáhlých protipovodňových opatření a desítky drobných úprav a staveb.

Protipovodňová opatření na řece Desné - lokalita u rapotínského kostela.
Proměna Desné za 375 milionů skončila, takto vypadá

"Mezi nejvýznamnější a největší akce v povodí horní Moravy patří realizace I., II.A a II.B etapy protipovodňové ochrany Olomouce. Dále jsou to realizovaná opatření v horní části Moravy od Hanušovic přes Bohutín, Chromeč, Postřelmov, Sudkov, Lesnici, Leštinu až po Moravičany a Mitrovice, včetně opatření na Třebůvce od Loštic po Moravičany. Všechna tato opatření se pak osvědčila a ukázala svůj význam například při povodni v roce 2010 či v roce 2020," přiblížil Gargulák.

Ničivá vlna v podobě rozvodněné Moravy devastovala i níže po proudu. V povodí střední Moravy bylo povodňovými rozlivy zasaženo celkem 92 obcí, z toho více než 30 v okresech Kroměříž a Uherské Hradiště.

"Evakuováno bylo 34 tisíc obyvatel, nejvíce (20 tisíc) v okrese Uherské Hradiště a 10,5 tisíce v okrese Hodonín. Maximální průtoky jsou odhadovány na 500 m3/s v Kroměříži a 600 m3/s v Uherském Hradišti a Hodoníně," sdělil mluvčí Chmelař.

Okolí řeky Moravy mezi mostem v Komenského a Klášterním Hradiskem v Olomouci změní III. etapa protipovodňových opatření
Chystá se proměna další části Moravy v Olomouci, má být architektonická soutěž

POVODEŇ 1997

- povodeň postihla území v povodích řek Morava, Odra a horní Labe

- povodeň byla způsobena zcela mimořádnými a intenzivními dešťovými srážkami denní intenzity dosahovaly hodnot až 230 mm (místy > 600 mm/ 5 dní)

- nejintenzivnější úhrny srážek byly naměřeny ve dnech 4. - 8. 7. 1997

- řeka Morava zaznamenala vzestup hladiny o 2 až 6 m, zaplaveno bylo území o rozloze 12 500 km2, šířka rozlivů dosahovala až 4 km

- dosažené kulminační průtoky měly charaktery až 800leté povodně (stanice Raškov na vodním toku Morava).

- povodeň si vyžádala 50 lidských obětí

- zničeno nebo poničeno bylo 29 000 domů

- jen v úseku mezi Kroměříží a Uherským Hradištěm sedimentovalo 350 – 400 tis. tun plavenin

způsobené škody byly vyčísleny na 62,6 mld. Kč

- Z téměř 4 tisíc kilometrů toků, které byly ve správě Povodí Moravy, byla červencovou povodní zasažena polovina – tedy 2 000 km toků. Povodeň se vyznačovala neskutečnou dravostí vody – energie proudění byla schopna transportovat i kameny s rozměry přes 1 m.

- Druhá vlna povodní ustoupila až 28. července 1997.

zdroj: Povodí Moravy a.s.