Provizorní lávka v Olomouci v ulici Komenského slouží pěším tak, aby nemuseli zdlouhavě obcházet rozsáhlé staveniště.

Průjezdy cyklistů na kolech uvolňují prkna z mostní konstrukce a dělají hluk.

Na ten si stěžují obyvatelé žijící v bytových domech v blízkosti stavby protipovodňové ochrany Olomouce.

Na obou stranách jsou přitom zákazové značky od zprovoznění lávky, která není pro cyklisty konstruovaná.

Povodí Moravy proto nainstaluje na most několik cedulí, které cyklistům důvod zákazu vjezdu pro cyklisty zdůrazní.

Na cedulích, které se objeví ještě tento týden, bude napsáno: „Cyklisto, buď ohleduplný, sesedni z kola. Ničíš lávku, děláš hluk.“

„Naprosto rozumíme rozhořčení některých obyvatel. Stavební práce provádíme tak, aby lidé měli v odpoledních a nočních hodinách klid. Snad si cyklisté uvědomí, že sesednutí z kola pro ně představuje jen malé zdržení, ale pro lidi žijící v přilehlých domech znamená klidnou noc,“ uvedl investiční ředitel Povodí Moravy Tomáš Bělaška, který stavbu protipovodňové ochrany Olomouce řídí.