Co se však týká celého Olomouckého kraje je stále druhým nejhorším v republice.

„Na konci února bylo v registru úřadu práce o 1 129 osob méně než ve stejném období loňského roku,“ přirovnal Jaroslav Mikšaník, analytik a prognostik trhu práce na Úřadu práce v Olomouci.

„Ačkoli meziměsíční pokles uchazečů o zaměstnání je příznivým signálem o zlepšující se situaci na trhu práce, stále je únorová hodnota nezaměstnanosti nejvyšší od roku 2004. Míra nezaměstnanosti v okrese Olomouc je také stále o téměř dva procentní body vyšší než v celé ČR,“ posoudil Mikšaník.

S únorovými čísly zahýbali bývalí zaměstnanci firmy NESTLÉ Česko, kterým skončila pracovní smlouva na dobu určitou.

„Jednalo se celkem o pět desítek lidí,“ vypočítal analytik.

Oproti prvnímu letošnímu měsíci na jedno volné pracovní místo připadá dvacet jedna osob. V lednu jich bylo třicet pět. To souvisí také s nárůstem právě volných pozic.

„Na konci února bylo v databázi volných míst nejvíce pracovních příležitostí pro dělnické strojírenské profese, konkrétně se jednalo o nástrojáře, slévače a dále pro pomocné a nekvalifikované pracovníky, techniky a třeba řidiče,“ vyjmenoval Mikšaník.

Blatec: 6,9%. Mutkov: 33,3%

Ačkoli ve většině pověřených obecních úřadů nezaměstnanost klesla, v Hlubočkách a v Moravském Berouně naopak narostla.

Mezi obcemi smutné prvenství s nejhorší mírou nezaměstnanosti drží obec Mutkov na Šternbersku, kde je bez zaměstnání třetina práces chopných obyvatel (33,3%).

Podobně na tom je i další obec na Šternbersku Huzová s 30,6% nezaměstnaností.

V okolí Olomouce jsou na tom nejhůře Hlušovice s 23,1% lidí bez práce.

Naopak nejnižší mírou nezaměstanosti v okrese se může pochlubit obec Blatec s 6,9%.

V uplynulém roce byla na tom v olomouckém okrese s mírou nezaměstnanosti nejhůř oblast Moravského Berouna, následoval Vojenský újezd Libavá, Uničovsko a Šternbersko.

Průměrná míra nezaměstnanosti v okrese byla v roce 2010 10,5 procent.

Pod ni se dostaly pověřené obecní úřady Litovel, Olomouc a Hlubočky.

Nezaměstnanost v okrese Olomouc

měsíc a rok * míra nezaměstnanosti (v %) * počet uchazečů o práci

únor 2010 * 12,1 * 14 966
leden 2011 * 11,5 * 14 008
únor 2011 * 11,4 * 13 837

Nezaměstnanost v lokalitách okresu k 28. 2. 2011

Pověřený pracovní úřad * počet ekonomicky aktivních * míra nezaměstnanosti 1/2011 (v %) * míra nezaměstnanosti 2/2011 (v %)

Olomouc * 79 865 * 10,7 * 1­0,6
Litovel * 11 723 * 11,­7 * 11,4
Uničov * 11 668 * 14,­6 * 14,2
Šternber­k * 10 433 * 12,7 * 12,5
Hlu­bočky 2 464 * 9,9 * 10­,2
Moravský Beroun * 1956 * 18,6 * 19,­1
Vojenský újezd Libavá * 659 * 19,1 * 17,­9
celkem * 118 768 * 11,5 * 11­,4

Míra nezaměstnanosti (v %) k 28.2.2011

okres Olomouc 11,4
O­lomoucký kraj 12,7
ČR 9,6