„Na konci července bylo v registru úřadu práce evidováno celkem 11 581 uchazečů o zaměstnání. To je o 576 osob méně než ve stejném období loňského roku,“ uvedl Jaroslav Mikšaník, analytik trhu práce při Krajské pobočce Úřadu práce (ÚP) ČR v Olomouci.

Oproti celorepublikovému průměru 8,2% vykazuje olomoucký okres v červenci 2011 míru nezaměstnanosti o 1,3 procenta vyšší.

Statistikové zaznamenali, že v letních měsících narůstá mezi nezaměstnanými podíl žen.

„Tento podíl vykazuje v průběhu roku typický sezónní průběh. V běžném roce od března začíná nezaměstnanost klesat, přičemž nová sezónní místa obsazují ve větší míře muži, jejichž podíl se tedy v evidenci úřadů práce snižuje a roste podíl žen,“ uvedl Mikšaník s tím, že na konci srpna dosahuje zastoupení žen v registru ÚP maximálních hodnot a v zimních měsících výrazně klesá.

Počet volných míst se během měsíce snížil o 146, což představuje pětinu, a počet uchazečů připadajících na jedno volné pracovní místo se zvýšil z červnových 16 na 20 osob.

„Na konci července bylo v databázi volných míst nejvíce pracovních příležitostí pro řidiče, dělnické strojírenské profese jako jsou například kováři, nástrojáři, a dále pro techniky, obchodní zástupce a pro pracovníky v oblasti ochrany a ostrahy. Na úřadu práce jsem během července nezaregistrovali větší příliv uchazečů od jednoho zaměstnavatele a na příští měsíce žádný zaměstnavatelem nenahlásil hromadné propouštění,“ zdůraznil Mikšaník.

Huzová: Čtvrtina obyvatel bez práce

V jednotlivých mikroregionech v uplynulém měsíci největší nárůst nezaměstnanosti vykázal pověřený obecní úřad Hlubočky, naopak k největšímu poklesu došlo ve Vojenském újezdu Libavá.

Nešťastné prvenství stále drží obec Huzová na Šternbersku, kde je bez práce 76 lidí, což je téměř 25 procent obyvatel. Naopak nejmenší mírou nezaměstnanosti se může stále chlubit obec Bílsko na Litovelsku.

V následujícím měsíci analytikové očekávají, že nezaměstnanost se bude držet na stávajících číslech.

Nezaměstnanost v okrese Olomouc

měsíc a rok * míra nezaměstnanosti (v %) * počet uchazečů o práci * počet volných pracovních míst počet nezaměstnaných na 1 volné místo

červenec 2010 * 10 * 12 157 * 580 * 21
červen 2011 * 9,4 * 11 354 * 733 * 15,5
červenec 2011 * 9,5 * 11 581 * 587 * 19,7

Nezaměstnanost v lokalitách k 31. 7. 2011

Pověřený pracovní úřad * počet ekonomicky aktivních * míra nezaměstnanosti 6/2011 (v %) * míra nezaměstnanosti 7/2011 (v %)

Olomouc 79 865 * 9,0 * 9,3
Litovel 11 723 * 7,7 * 8,0
Uničov 11 668 * 11,0 * 11,1
Šternberk 10 433 * 10,2 * 10,1
Hlubočky 2 464 * 8,3 * 9,0
Moravský Beroun 1956 * 15,9 * 16,0
Vojenský újezd Libavá 659 * 11,5 * 10,9
celkem 118 768 * 9,4 * 9,5

Míra nezaměstnanosti (v %)

okres Olomouc 9,5
Olomoucký kraj 10,4
ČR 8,2

Zdroj: MPSV ČR