Během minulého měsíce našlo práci přes dvanáct set lidí, ovšem přes osmnáct set lidí se přišlo nově zaregistrovat na jednotlivé úřady práce.

„Na konci září jsme evidovali 11 936 uchazečů o zeměstnání, což je o 1056 osob méně než ve stejném období loňského roku. Nicméně stále se jedná o vysokou hodnotu,“ sdělil Jaroslav Mikšaník, analytik trhu práce při Úřadu práce v Olomouci.

Nový příliv osob bez místa v sobě zahrnuje i absolventy škol. Mezi nimi zaujímají největší podíl vyučenci, kterých je dvacet osm procent.

„Meziměsíční procentní nárůst absolventů škol a mladistvích je v posledních dvou letech nižší než v letech 2007 až 2008. V meziročním srovnání se jejich počet téměř nezměnil,“ uvedl dále analytik.

Armáda propustí 80 lidí

Počet volných pracovních míst se během uplynulého měsíce mírně snížil o 85, počet uchazečů připadajících na jedno volné pracovní místo tak vzrostl ze srpnových 21 na 25 osob.

„Na konci září bylo v databázi nejvíce pracovních příležitostí pro dělnické profese, obchodní zástupce, agenty, techniky, stavební dělníky a řidiče a další,“ vyjmenoval Mikšaník s tím, že v září však bylo naznačeno hromadné propouštění z různých útvarů Ministerstva obrany České republiky, které se chystá na konec roku.

Jedná se o zhruba osmdesát lidí na Olomoucku. V Přerově půjde o jednotlivce.

„K nárůstu nezaměstnanosti během září došlo pouze ve Vojenském Újezdu Libavá, stagnaci vykázaly pověřené obecní úřady v Litovli, Šternberku a Moravském Berouně. Naopak k největšímu poklesu došlo v Hlubočkách,“ podotkl Mikšaník s tím, že v říjnu se očekává opět mírný pokles nezaměstnanosti, či obdobná čísla jako v měsíci předchozím.

Nezaměstnanost v okrese Olomouc

měsíc a rok / míra nezaměstnanosti (v %) / počet uchazečů o práci

září 2009 / 10,5 / 12 995 s
srpen 2010 / 9,9 / 11 995
září 2010 / 9,8 / 11 939

Nezaměstnanost v Olomouckém kraji k 30. 9. 2010

okres / míra nezaměstnanosti (v %) / počet volných míst

Jeseník / 12,6 / 95
O­lomouc / 9,8 / 481
Pros­tějov / 9,5 / 146
Př­erov / 11,3 / 316
Š­umperk / 11,6 / 383

Vý­voj nezaměstnanosti v Olomouckém kraji

měsíc a rok / míra nezaměstnanosti (v %) / počet uchazečů o práci

září 2009 / 11,2 / 37 395
srpen 2010 / 10,6 / 36 125
září 2010 / 10,6 / 36 104

Nezaměstnanost v okrese, kraji a ČR za září 2010

okres Olomouc 9,8%
Olo­moucký kraj 10,6 %
ČR 8,5 %

zdroj: ÚP Olomouc