Pod peticí, kterou studenti zorganizovali, se během pár dní shromáždilo na 900 podpisů.

„Těší nás velký ohlas. Lidé nám vyjadřovali podporu," hodnotila Tereza Červinková, předsedkyně studentské rady KEA.

„Petiční houpačku" provázely odpolední koncerty na Horním náměstí. „Stejně tak koncerty měly pěknou odezvu, přišlo hodně lidí," ocenila zájem Olomoučanů.

Studenti příští týden odešlou petici ministru školství Petru Fialovi. Nejenže chtějí poukázat na situaci na olomoucké konzervatoři, ale především požádají o mimořádný zápis nové školy do školského rejstříku.

Studenti kritizují stávajícího zřizovatele, ale aby škola mohla přejít pod jiného, musela by synodní rady souhlasit. Její dosavadní prohlášení jsou v opačném duchu.

85 procent pro novou konzervatoř

Studenti a pedagogové se rozhodli zřídit obecně prospěšnou společnost, která by provozovala nově vzniklou olomouckou konzervatoř.

„Zakládáme obecně prospěšnou společnost, která bude zároveň školskou právnickou osobou. Ta bude zřizovatelem. Už jsme odmítli čekat, zda stávající zřizovatel přistoupí na změnu a školu případně převezme Olomoucký kraj," objasnila Tereza Červinková.

„Proto potřebujeme podporu pro mimořádný zápis do rejstříku škol. Toužíme otevřít již v září, aby studenti mohli plynule pokračovat," uvedla s tím, že pro zřízení nové konzervatoře se v peticích na konzervatoři vyslovilo přes 85 procent studentů a pedagogů stávající KEA. Prostory, v nichž bude škola působit, jsou již v jednání.

Studenti týdny poukazují na to, že se snažili o navázání komunikace mezi studenty a Synodní radou, ale jejich zřizovatel podle studentů nebral jejich postoje vážně a případné kompromisy odmítal.

Kritizují, že se dodnes pořádně nedozvěděli, proč byl bývalý ředitel František Fiala v dubnu odvolán a nadále mu vyjadřují podporu. Právě o Františku Fialovi se hovoří jako o pravděpodobném šéfovi nové Konzervatoře Olomouc.

„Byli bychom velmi rádi," potvrdila studentka.

Kraj: Jsme připraveni školu převzít

Nová konzervatoř půjde duchovním směrem, ale podle studentů by chtěla být otevřenější.

„Pokud by mladí lidé uvažovali o studiu na nové konzervatoři, a bude-li možné skutečně začít od letošního září, mají možnost přestupu ze stávající konzervatoře. Přijímací řízení bude pravděpodobně až v příštím roce," sdělila předsedkyně studentské rady KEA.

Olomoucký kraj dal již dříve najevo, že se nebrání zřizovatelské roli. Vedení kraje řešilo možnost převzetí konzervatoře již při jejím přesunu z Kroměříže do Olomouce.

„Byla to jedna z variant," vzpomněl náměstek hejtmana Pavel Sekanina.

„Kraj je připraven školu, která do Olomouce patří, převzít," reagoval náměstek.

„Bylo by nešťastné, pokud by tato škola byla zmítána napětím a rozpory mezi zřizovatelem a vlastním subjektem," dodal a připomněl, že kraj se v souvislosti s odvoláním dnes už bývalého ředitele obrátil na synodní radu, aby tento krok zvážila.

Synod: Školu nehodláme rušit

Z jednání synodní rady byla zřejmé, že vedení o změně neuvažuje.

„Českobratrská církev evangelická hodlá i nadále zůstat zřizovatelem konzervatoře a nehodlá školu zrušit," stojí ve zprávě z červnového jednání.

Na něm zazněl postoj celého synodu v tom smyslu, že církev má jako zřizovatel právo rozhodovat o změnách ve škole a personálním obsazení místa ředitele, na jehož místo bylo vyhlášeno veřejné výběrové řízení.

Synodní rada již ředitele KEA jmenovala Pavla Zatloukala.

SOUVISEJÍCÍ:

VIDEO: Konzervatoř protestuje u orloje koncertem a houpačkou

Protestující studenti olomoucké konzervatoře chtějí založit novou školu