„Dříve jsme v Neředíně měli ruské tanky, teď kamiony,“ stěžují si obyvatelé olomoucké části, kteří se nechtějí spokojit s tím, že těžkotonážní auta objíždějí zákaz na Foersterově ulici přes třídu Míru, ulici Okružní a Hněvotínskou a občas zajedou i do užších uliček v místním sídlišti.

Policie ani radnice dosud neředínským obyvatelům nijak výrazněji neulevily.

Místní se proto snaží znovu podnítit radnici i dopravní inspektorát, aby se situace vyřešila co nejdříve. Pokud se nic nezmění, jsou ochotní přistoupit nejen k petici, ale hodlají použít i jiné prostředky nesouhlasu.

„Přes opakované výzvy ze strany obyvatel Neředína dosud nedošlo k řešení stavu a problém se ztrácí v nevyjasněných kompetencích magistrátu města Olomouce, Dopravního inspektorátu Policie ČR a Ministerstva dopravy," uvedl v pondělí Petr Bilík, který se angažuje v seskupení Kamiony z města!.

„V současné době projíždí Neředínem průměrně přes 100 nákladních automobilů nad 12tun denně, podle našeho měření se v pracovních dnech jedná přibližně o dvojnásobek,“sdělil Bilík.

Iniciativa Kamiony z města! zaslala otevřený dopis olomouckému primátorovi a také vedoucímu dopravního inspektorátu.

Hlavním obsahem dopisu je žádost o okamžité vyjasnění pravomocí mezi Magistrátem Statutárního města Olomouc a Policií České republiky a bezodkladné řešení daného problému, včetně návrhu harmonogramu řešení.

„Občané města Olomouce mají volené zastoupení, jež disponuje odbornými i technickými kapacitami k řešení dané situace, odmítají proto roli dopravních inženýrů, kteří by měli přijít s technickým řešením problému," konstatocval Bilík.

„Mluvčí Ministerstva dopravy ČR v nedávném rozhovoru pro Olomoucký deník navrhuje umístění zákazové značky, tak, jak bylo postupováno ve všech městech ČR po výstavbě obchvatu. Jde o jednoduché a beznákladové řešení, které by mělo následovat, jestliže ostatní návrhy jako bylo například zrušení mýta nejsou realizovatelné. Výsledkem by navíc byla vyšší výtěžnost obchvatu,“ dodal Bilík.

„V případě, že nedojde k řešení ve prospěch obyvatel města Olomouce, je iniciativa Kamiony z města! připravena k petiční akci i k dalším projevům nesouhlasu. Mezi ty patří jak využití soukromých ploch k informování veřejnosti o zodpovědnosti jednotlivých činitelů, tak případná blokace dopravy,“ uzavřel Bilík.

Policie: Výjimky by se musely dělat jednotlivě

Olomoucký primátor Martin Novotný v reakci na iniciativu neředínských obyvatel připomněl odmítavý postoj policie.

„Tento problém samozřejmě chápu a myslím si, že bychom měli lidem vyjít vstříc. Problematiku kamionové dopravy v Neředíně už řešíme delší dobu, nicméně to není jen záležitostí města. Stále se nám bohužel nepodařilo získat kladné stanovisko Policie ČR,“ sdělil Martin Novotný.

Stanovisko policejného inspektorátu i nyní zní obdobně jak opřed časem.

„Policie má pouze hlas poradní. Musíme celou záležitost znovu prověřit. V potaz však musíme vzít také fakt, že v této lokalitě je velké množství firem, které musí být zásobovány, a byla by proto třeba udělat výjimky u každého auta jednotlivě,“ řekla Marta Vlachová, policejní mluvčí.

Místo monitorování chceme zákaz

V tiskovém materiálu, který rozeslalo sdružení Kamiony z města!, se vyjádřili i další rozezlení obyvatelé.

„Nelze investovat miliardy do obchvatu a pak se spokojit s kamiony v ulicích. Taková politika poškozuje všechny, nejen obyvatele Neředína,“ uvedl Petr Engliš.

„V noci nejde spát, přes den nemůžeme přejít ulici. Otřesy zjevně ničí domy. Dlouhé kamiony, které se nemůžou vytočit, blokují křižovatky. Pro důchodce a rodiny s dětma je to katastrofa,“ líčila Libuše Dvořáková.

„Oceňuji dosavadní vystupování pana primátora proti kamionům v Neředíně, ale namísto monitorování situace by už měla přijít zákazová značka,“ uzavřela Dana Bilíková.