Poškození lesa v Neředíně zaznamenali zaměstnanci městské společnosti Lesy města Olomouce.

„V lese někdo kácel dřeviny, aby zde mohl postavit překážky a skoky,“ popsal ředitel David Janásek.

„Není možné, aby si takto v lese někdo počínal! Ostatním návštěvníkům navíc hrozí riziko možného střetu s cyklisty,“ kritizoval.

Připomněl, že v Olomouci-Slavoníně mají vyznavači jízdy v členitém terénu k dispozici moderní Bikepark.

„Příznivci tohoto sportu ho mohou plně a bezplatně využívat bez negativních dopadů na les i okolí,“ upozornil Janásek.

Podle vedoucího odboru životního prostředí magistrátu Petra Loyky narušují nelegální terénní úpravy lokalitu i z pohledu ochrany a tvorby životního prostředí.

„V době, kdy je vzhledem k omezení pohybu vyvíjen velkou návštěvností lidí značný tlak na krajinné prvky ve městě, jsou tyto nelegální a nezákonné zásahy přímo devastující!“ odsuzoval útok na zelenou plochu v Neředíně.

Městské lesy se v nejbližší době pustí do odstraňování napáchaných škod.