Začátkem tohoto týdne už měla být na všech zelených plochách ve městě hotová první seč a mělo se začít s druhou. V části města je údržby trávníků již hotová, do některých okrajových městských čtvrtí se ale sekačky v letošním roce ještě nedostaly a travnaté plochy jsou tam přerostlé.

„V posledních dvou týdnech nás občané atakují stížnostmi na neposečené trávníky, zvláště v okrajových částech města, jako je Holice, Nový Svět, Nemilany, Radíkov nebo Droždín. Při pohledu na džungli, která v některých místech místo travnatých ploch vznikla, se není čemu divit. Musím se jednoznačně postavit na stranu občanů, kteří město kvůli vysoké a neposečené trávě kritizují,“ řekl primátor města Olomouce Miroslav Žbánek.

Technické služby napravují nedodělky

Technické služby města Olomouce (TSMO) se starají přibližně o polovinu travnatých ploch, termíny sečí i kvalitu práce dodržely.

Na pravidelné seče zbývajících zelených ploch si TSMO z kapacitních důvodů najímají prostřednictvím výběrového řízení externí firmu. Letos ve výběrovém řízení vyhrála nová společnost, která však závazky vyplývající ze smlouvy neplní.

Nedodělky po externí firmě tak budou během června odstraňovat pracovníci technických služeb.

„Chápu rozhořčení některých občanů a chtěl bych je ujistit, že se snažíme situaci řešit co nejrychleji a nejlépe, jak je v našich silách. Naše zaměstnance jsme v průběhu května nasadili na sobotní směny. V současnosti probíhají odpolední směny, při kterých se zaměřujeme na důležité úseky, především okolí dětských hřišť, výhledových úhlů do křižovatek a podobně,“ vysvětlil ředitel TSMO Pavel Dostál.

Firmě podle něj bude na základě smlouvy vyčísleno penále. Do budoucna zřejmě budou technické služby při údržbě trávníků ve městě postupovat jinak.

„Zkušenost s novou dodavatelskou firmou nás velmi pravděpodobně povede k rozhodnutí zajišťovat seče co nejvíce našimi pracovníky a omezit tak závislost na externích firmách,“ dodal Pavel Dostál.